Variace bez opakování 3

Příklad 64

V obchodě je 15 druhů pohlenic v dostatečném počtu. Kolika způsoby lze zaslat třem adresátům po dvou různých pohlednicích?

Řešení Ukázat

Příklad 65

Určete počet všech trojciferných přirozených čísel sestavených z číslic {1, 3, 4, 5, 6, 8, 9} tak, že se v něm každá číslice vyskytuje nejvýše jednou.

Řešení Ukázat

Příklad 66

Určete počet všech trojciferných přirozených čísel sestavených z číslic {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} tak, že se v něm každá číslice vyskytuje nejvýše jednou.

Řešení Ukázat

Příklad 67

Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel sestavených z číslic {1, 3, 5, 8, 9} tak, že se v něm každá číslice vyskytuje nejvýše jednou.

Řešení Ukázat

Příklad 68

Kolik existuje čtyřciferných čísel složených z číslic {1, 2, 3, 4}, v nichž se číslice nesmí opakovat?

Řešení Ukázat

Příklad 69

Najděte počet celých čísel x, 3000<x<8000, takových, že žádná číslice se v nich neopakuje. [spoiler]Na první pozici máme 5 možností (3 až 7). Na zbývající tři pozice vybíráme z devíti cifer, které nám zůstaly. n=5\cdot V_3(9)=2520[/spoiler]

Příklad 70

Použijeme čísla 1, 2, 3, 4, 5 k vytvoření pěticiferných čísel, v nichž se číslice neopakují. Kolik sudých čísel menších než 50000 můžeme vytvořit?

Řešení Ukázat

Příklad 71

Na devíti kartičkách máme všechny číslice kromě nuly. Kolik přirozených čísel složíme, použijeme-li pokaždé jen 6 kartiček?

Řešení Ukázat

Příklad 72

Kolik různých lichých trojciferných čísel se dá sestavit z číslic {5, 6, 7, 8, 9} tak, že se žádné dvě cifry v čísle neopakují?

Řešení Ukázat

Příklad 73

Ve třídě se vyučuje 11 různých předmětů. Kolika způsoby lze sestavit rozvrh na jeden den, vyučuje-li se tento den 6 různých předmětů?

Řešení Ukázat

Příklad 74

Určete, kolika způsoby lze sestavit rozvrh na jeden den pro třídu, v níž se vyučuje dvanácti předmětům (jeden z nich je matematika) a každému nejvýše jednu vyučovací hodinu denně, má-li se skládat ze šesti vyučovacích hodin. V kolika z nich se vyskytuje matematika? V kolika z nich je matematika 1. vyučovací hodinu?

Řešení Ukázat

Příklad 75

Určete, kolika způsoby lze sestavit rozvrh hodin pro jednu třídu, v níž se vyučuje 13 různých předmětů a každému maximálně jednu hodinu denně, má-li se skládat z osmi vyučovacích hodin a jedné hodiny volna. Volné hodiny nebývají na začátku (první) ani na konci (poslední).

Řešení Ukázat

Napsat komentář