Kombinatorický součet 2

Příkad 241

Kolik značek Morseovy abecedy je možné vytvořit, sestavujeme-li tečky a čárky do skupin o jednom až čtyřech prvcích?

Řešení Ukázat

Příkad 242

K sestavení výboru můžeme použít 5 Demokratů a 8 Republikánů. Přitom má být sestaven tak, aby se počet Demokratů a Republikánů ve výboru lišil co nejméně.
(a) Kolika způsoby můžeme sestavit sedmičlenný výbor?
(b) Kolika způsoby můžeme sestavit dva výbory, jeden sedmičlenný a druhý pětičlenný, když nikdo nesmí být v obou výborech současně?

Řešení Ukázat

Příkad 243

Z podnikového večírku odjíždí několik zaměstnanců - 11 žen, 12 mužů a ředitel oddělení. Pro 8 lidí přijedou 2 taxíky (každý pobere 4 cestující). Kolika způsoby je možné do aut vybrat zaměstnance tak, aby v jednom autě jely pouze ženy a v druhém jeli pouze muži. Ostatní jedou tramvají. Ředitel může jet v kterémkoliv taxíku, nebo může jet tramvají s ostatními.

Řešení Ukázat

Příkad 244

Kolik různých přirozených čísel je možno utvořit z číslic 0, 1, 2, 3, 4, smí-li každá tato číslice být v čísle obsažena nejvýš jednou?

Řešení Ukázat

Příkad 245

Kolika způsoby můžeme ze sedmi mužů a čtyř žen vybrat šestičlennou skupinu, tak aby v ní byly:
(a) alespoň 2 ženy?
(b) nejvýše 2 ženy?

Řešení Ukázat

Příkad 246

Test se skládá z 5 otázek, každá maximálně za 20 bodů. Student získal postupně 10, 5, 18, 5 a 2 body, celkem 40 bodů. Kolika způsoby muže opravující přidat studentovi 5 bodů (body se nemohou dělit)?

Řešení Ukázat

Příkad 247

Kolik existuje šestimístných přirozených čísel, která mají ve svém zápisu nejvýše jednu cifru 1?

Řešení Ukázat

Příkad 249

Máme slovo "NEPŘIMĚŘENOST".
(a) Kolika způsoby mohou být uspořádána písmena v tomto slově?
(b) Kolik různých uspořádání existuje, když skupina písmen "PŘI" musí být pohromadě a v daném pořadí?
(c) Kolik různých třípísmenných množin můžeme vytvořit, když použijeme pouze písmena v daném slově?

Řešení Ukázat

Příkad 250

Určete počet anagramů slova "COCACOLA" a která začínají i končí souhláskou.

Řešení Ukázat

Příkad 251

Uvažujme všechna celá čísla od 1 do 1000. Rozdělíme je na 2 skupiny. Do první dáme čísla, v jejichž zápise se vyskytuje aspoň jedna cifra 1, do druhé ostatní čísla. Která skupina obsahuje víc čísel?

Řešení Ukázat

Příkad 252

Máme čtyři Demokraty a šest Republikánů. Kolika způsoby můžeme sestavit pětičlenný výbor, ve kterém musí být aspoň dva Demokraté a aspoň dva Republikáni?

Řešení Ukázat

Příkad 253

Ve výboru je 7 žen a 6 mužů. Chceme z nich vybrat pětičlenný podvýbor.
(a) Kolika způsoby to můžeme udělat?
(b) Kolika způsoby to můžeme udělat, pokud v podvýboru musí být aspoň dvě ženy a aspoň dva muži?

Řešení Ukázat

Příkad 264

Klenotník vybírá do prstenu tři drahokamy. K dispozici má tři rubíny, dva smaragdy, pět safírů a čtyři kousky ametystu. Kolika způsoby může tento výběr provést, považujeme-li kameny téhož druhu za stejné?

Řešení Ukázat

Příkad 265

Kolik binárních osmibitových řetězců začíná "00" nebo končí "1"?

Řešení Ukázat

Příkad 266

Určete počet všech trojciferných přirozených čísel dělitelných čtyřmi, v nichž se vyskytují pouze cifry \{1;2;3;4\}.

Řešení Ukázat

Napsat komentář