Komplexní úlohy V

Příklad 481

Kolik existuje tříciferných čísel, která mají všechny cifry různé a mají sudý ciferný součet?

Řešení Ukázat

Příklad 482

Máme posloupnost délky 6, která je tvořená písmeny "A" a "B". Kolik je takových posloupnosti, v nichž žádná dvě "A" nesousedí?

Řešení Ukázat

Příklad 483

Ze slova "LAJOLLA" vybereme tři písmena a sestavíme z nich třípísmenné slovo. (a) Kolika způsoby to můžeme udělat? (b) Kolika způsoby můžeme sestavit sedmipísmenné slovo? Každé písmeno můžeme použít nejvýše tolikrát, kolikrát se vyskytuje ve slově "LAJOLLA".

Řešení Ukázat

Příklad 484

Koncertní mistr má nacvičených 6 skladeb. Z nich na koncertě zahraje 4 skladby. Po skončení programu zahraje 2 přídavky s tím, že oba vybere pouze ze skladeb, které ten den už hrál, s výjimkou poslední. Kolik různých posloupností skladeb může na koncertě zaznít?

Řešení Ukázat

Příklad 485

Kolik existuje anagramů slova "ABRAKADABRA" takových, že v nich žádná dvě písmena "A" nesousedí a současně nesousedí ani žádná dvě písmena "B"?

Řešení Ukázat

Příklad 486

Kolik pětibitových řetězců obsahuje aspoň tři "0" vedle sebe nebo aspoň tři "1" vedle sebe?

Řešení Ukázat

Příklad 487

Kolik existuje 10-ciferných čísel, ve kterých je součet číslic rovných 3?

Řešení Ukázat

Příklad 488

Na štábu je 6 generálů, 8 plukovníků a 10 majorů. Kolika způsoby z nich můžeme vytvořit osmičlennou komisi. (Důležitá je jen hodnost, nikoli jmeno.)

Řešení Ukázat

Příklad 489

Určete počet všech pěticifernych přirozených čísel dělitelných čtyřmi, jejichž dekadický zápis se skládá z číslic 0, 2, 3, 5, 7, 8 a každá z těchto číslic je v něm nejvýše jednou.

Řešení Ukázat

Příklad 490

Máme 5 prázdných rozlišitelných sáčků. Do každého z nich máme dát 1 až 4 bonbóny. Bonbóny vybíráme z 15 různých druhů a od každého druhu máme dostatečnou zásobu bonbónů. Kolik je možných způsobů, jak to udělat?

Řešení Ukázat

Příklad 491

Kolik existuje anagramů slova "RINTINTIN", ve kterých jsou vždy dvě "I" vedle sebe, ale ne tři "I" vedle sebe?

Řešení Ukázat

Příklad 492

Kolik existuje šesticiferných kódů sestavených z číslic 0 až 9, ve kterých se nevyskytují žádné dvě sudé číslice vedle sebe? Kód může začínat cifrou 0.

Řešení Ukázat

Příklad 493

Kolik existuje šesticiferných přirozených čísel dělitelných čtyřmi, v jejichž dekadickem zápisu se vyskytují pouze číslice 1, 2, 3, 4, 5. Každá číslice se může vyskytovat vícekrát.

Řešení Ukázat

Příklad 494

Ve fotbalovém turnaji bude hrát 5 družstev tak, že se střetne každé s každým jednou. Turnaj se hraje na jednom hřišti. Kolika způsoby můžeme stanovit pořadí utkání, když se v prvních třech utkáních musí představit všechna družstva?

Řešení Ukázat

Příklad 495

Kolika způsoby můžeme na běžné šachovnici 8 \times 8 vybrat dvě různobarevná pole tak, aby obě neležela ve stejném řádku ani sloupci?

Řešení Ukázat

Příklad 496

Kolika způsoby můžeme napsat číslo 50 jako součet třicetipěti sčítanců 1 a 2, když rozlišujeme pořadí sčítanců?

Řešení Ukázat

Příklad 497

Kolika způsoby můžeme posadit 5 manželských párů kolem kulatého stolu tak, aby manželé seděli vždy vedle sebe? Ve dvou rozdílných rozesazeních má některý člověk jiného souseda po levé nebo po pravé ruce.

Řešení Ukázat

Příklad 498

Kolik existuje šestimístných přirozených čísel, která mají ve svém zápisu nejvýše jednu cifru 1?

Řešení Ukázat

Příklad 499

Máme slovo"KOMBINATORIKA".
(a) Kolik různých slov můžeme vytvořit přerovnáním písmen v tomto slově?
(b) Kolik z těchto slov nemá za sebou 2 písmena K?
(c) Kolik z těchto slov (z bodu (a)) nemá za sebou dvě souhlásky ani dvě samohlásky?

Řešení Ukázat

Příklad 500

Určete počet šesticiferných přirozených čísel, jejichž ciferný součet je sudý.

Řešení Ukázat

Napsat komentář