Kombinační čísla

Příklad 143

Vyjádřete jedním kombinačním číslem

  1. \displaystyle {11\choose2}+{11\choose3}+{12\choose2}
  2. \displaystyle {3\choose3}+{3\choose2}+{4\choose2}+{5\choose2}
  3. \displaystyle {10\choose10}+{10\choose9}+{11\choose9}+{12\choose9}+{13\choose9}+{14\choose9}+{15\choose9}
  4. \dfrac{{n\choose k}{n-k\choose k}}{{2k\choose k}}
  5. \displaystyle {k\choose0}+{k+1\choose1}+{k+2\choose2}+{k+3\choose3}

Řešení Ukázat

Příklad 144

Pro která n je kombinační číslo \displaystyle{n\choose2} sudé?

Řešení Ukázat

Příklad 145

Kolik trojprvkových podmnožin má množina s 3n prvky?

Řešení Ukázat

Příklad 146

Ve kterém řádku Pascalova trojúhelníka se za sebou vyskytují tři čísla v poměru 3:4:5?

Řešení Ukázat

Příklad 147

Kolik existuje uspořádaných dvojic přirozených čísel [n; k], k < n \le 10^6 takových, že splňují rovnici

\displaystyle {n\choose k + 1} = 3 {n\choose k } ?

Řešení Ukázat

Napsat komentář