Kombinatorický součet

Příklad 225

Kolik různých přirozených čísel menších než 3\,000 lze sestavit z číslic 0, 2, 6, 7, 8? Žádná z číslic se neopakuje.

Řešení Ukázat

Příklad 226

Bezpečnostní zámek se otevírá bezpečnostním kódem. Kód je tvořen třemi nebo čtyřmi číslicemi a žádná číslice se nesmí opakovat. Kolik existuje bezpečnostních kódů?

Řešení Ukázat

Příklad 227

Kolik existuje tříciferných čísel, která mají všechny cifry různé a mají sudý ciferný součet?

Řešení Ukázat

Příklad 228

Kolik pěticiferných čísel neobsahuje žádnou číslici právě jednou? (11111 a 10010 jsou dobré, ale 10111 a 12312 ne.)

Řešení Ukázat

Příklad 229

Kolik existuje přirozených trojciferných čísel dělitelných pěti, v jejichž zápisu se každá cifra vyskytuje nejvýše jednou?

Řešení Ukázat

Příklad 230

Kolik existuje čtyřciferných přirozených čísel dělitelných pěti, která můžeme sestavit z číslic \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}?

Řešení Ukázat

Příklad 231

Kolik čtyřciferných čísel je dělitelných pěti a přitom mají různé cifry.

Řešení Ukázat

Příklad 233

Určete počet všech osmipísmenných slov, která lze vytvořit záměnou písmen slova "ARMATURA" a která začínají i končí samohláskou. Slova nemusí mít žádný skutečný význam.

Řešení Ukázat

Příklad 234

Máme posloupnost délky 6, která je tvořená písmeny "A" nebo "B". Kolik je takových posloupností, v nichž žádná dvě "A" nesousedí?

Řešení Ukázat

Příklad 235

Kolem kulatého stolu je připraveno 7 židlí, na které má usednout 7 hostů (A, B, C, D, E, F a G). Určete, kolika různými způsoby můžete hosty rozmístit kolem stolu, jestliže A má pevně určené místo, B a C musí sedět vedle sebe a D nesmí sedět vedle A.

Řešení Ukázat

Příklad 236

Na karate chodí šest děvčat a čtyři chlapci. Trenér potřebuje připravit soupisku soutěžících na turnaj. Družstvo má být šestičlenné a musí v něm být aspoň čtyři děvčata. Kolik různých soupisek může trenér vytvořit?

Řešení Ukázat

Příklad 237

Mezi 10 studenty jsou 3 dívky. Kolika způsoby z nich můžeme vybrat 5 tak, aby
a) mezi nimi byla právě 1 dívka?
b) mezi nimi byla nejvýše 1 dívka?

Řešení Ukázat

Příklad 238

Ze 16 chlapců a 10 dívek máme sestavit šestičlenné družstvo, ve kterém mají být aspoň dva chlapci a aspoň dvě dívky. Kolika způsoby to můžeme udělat?

Řešení Ukázat

Příklad 239

Kolika způsoby můžeme ze skupiny dvou dívek a sedmi chlapců vybrat 4 lidi tak, aby mezi nimi byla aspoň jedna dívka?

Řešení Ukázat

Příklad 240

Ze skupiny 7 chlapců a 4 dívek chceme vybrat šestičlenné volejbalové družstvo, v němž musí být aspoň dvě dívky. Kolika způsoby to lze učinit?

Řešení Ukázat

Napsat komentář