Komplexní úlohy X

Příklad 601

Určete počet osmiciferných palindromických čísel, v nichž se žádná cifra nevyskytuje více než dvakrát.

Řešení Ukázat

Příklad 602

Určete počet netriviálních dělitelů čísla 441\,000.

Řešení Ukázat

Příklad 603

Určete počet pěticiferných čísel, ve kterých se vyskytuje číslice 6 právě jednou.

Řešení Ukázat

Příklad 604

V určité loterii je losuje 6 čísel ze 48 a stejný počet čísel se vyznačuje na tiketu. Pokud se všechna vyznačená čísla na tiketu shodují s vylosovanými, tiket získává 1. cenu. Pokud se shoduje jen pět čísel, tiket získává 2. cenu a pokud se shodují čtyři čísla, pak tiket získává 3. cenu. Jiné ceny se nevyplácejí. Určete celkový počet různých tiketů, které je možné při jednom tahu vyplatit.

Řešení Ukázat

Příklad 605

Ve třech pokojích mohou být ubytovány v každém tři nebo čtyři lidi. Určete počet způsobů, kterými můžeme ubytovat 10 lidí.

Řešení Ukázat

Příklad 606

Z města A do B vedou 4 silnice a z B do C vede 6 silnic. Určete počet různých cest z A -> B -> C -> B -> A, když po žádné silnici nepojedem dvakrát.

Řešení Ukázat

Příklad 607

Ze skupiny osmi mužů a šesti žen mezi nimiž je jeden manželský pár chceme vybrat skupinu tří mužů a tří žen tak, že je v ní nejvýše jeden z manželů. Kolik máme možností?

Řešení Ukázat

Příklad 608

Jedenáct studentů (3 dívky a 8 chlapců) spolu se svým učitelem sedí v restauraci u kulatého stolu a oslavují úspěšné maturity. Učitel má vyhrazené zvláštní čestné místo. Kolika způsoby se mohou studenti usadit u stolu, když žádné dvě studentky nesedí vedle sebe?

Řešení Ukázat

Příklad 609

Najděte počet cest délky 20, začínajících i končících v počátku souřadnicové soustavy a skládajících se z úseček rovnoběžných se souřadnicovými osami, které mají koncové body v bodech s celočíselnými souřadnicemi.

Řešení Ukázat

Příklad 610

Kolika způsoby můžeme rozmístit 10 stejných židlí k šesti stolům označeným A až F, když chceme aby součet židlí u stolů A a B nepřevýšil 4?

Řešení Ukázat

Příklad 611

Kolika způsoby můžeme ubytovat 10 studentů do šesti pokojů označených A až F, když chceme aby celkový počet studentů v pokojích A a B nepřevýšil 4? Pokoje jsou dostatečně velké, takže by se všichni studenti dali ubytovat v libovolném pokoji.

Řešení Ukázat

Příklad 612

Určete počet řešení rovnice

a+b+c+d+e+f=20

v nezáporných celých číslech, když žádná neznámá není větší než 8.
Řešení Ukázat

Příklad 613

Určete počet čtyřciferných čísel, jejichž ciferný součet je 31.

Řešení Ukázat

Příklad 6144

Určete počet anagramů slova "MISSISSIPPI", ve kterých žádná dvě "S" nesousedí.

Řešení Ukázat

Příklad 615

Určete počet anagramů slova "TALLAHASSEE", ve kterých žádná dvě "A" nesousedí.

Řešení Ukázat

Příklad 616

Určete počet způsobů, kterými můžeme 10 barevných lamp (4 červené, 3 bílé a 3 zelené, lampy stejné barvy jsou identické) do dvanácti místností tak, že v každé místnosti je nejvýše jedna lampa.

Řešení Ukázat

Příklad 617

Určete počet způsobů, kterými můžeme rozdělit 20 studentů do čtyř stejně početných skupin.

Řešení Ukázat

Příklad 618

Určete počet způsobů, kterými můžeme rozdělit 10 různých knih čtyřem studentům tak, že každý dostane aspoň dvě knihy.

Řešení Ukázat

Příklad 619

Určete počet způsobů, kterými můžeme umístit 12 různých knih do tří různých tašek (konkrétní pořadí knih v tašce není důležité), tak, že v některé tašce jsou 3 knihy a v jiné 4 knihy.

Řešení Ukázat

Příklad 620

Určete počet způsobů, kterými můžeme vybrat tři různá čísla z množiny X=\{1,2,\dots,100\} tak, aby jejich součet byl dělitelný třemi.

Řešení Ukázat

Příklad 621

Určete počet 4-ciferných čísel sestavených z číslic \{1,2,\dots,6\}, v nichž je každá z cifer \{1,2,3\} aspoň jednou.

Řešení Ukázat

Příklad 622

Určete počet řešení rovnice

x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=20

v nezáporných celých číslech, takových, že x_1>x_5.

Řešení Ukázat

Příklad 623

Z pytlíku, v němž jsou 3 žluté 1 modrá, 10 červených a 19 zelených kuliček, nabereme hrst deseti kuliček. Kolik různých hrstí můžeme dostat?

Řešení Ukázat

Napsat komentář