Kombinace bez opakování 3

Příklad 177

Z 15 lidí potřebujeme vybrat sedmičlenný tým - kapitána a 6 ostatních hráčů. Kolik je možností, jak tým sestavit?

Řešení Ukázat

Příklad 178

V tenisovém klubu se sešlo 9 hráčů. Kolik různých sestav na čtyřhru mohou vytvořit?

Řešení Ukázat

Příklad 179

Ve skupině vojáků jsou 3 důstojníci, 6 seržantů a 30 vojínů. Kolika způsoby můžeme sestavit jednotku, která obsahuje jednoho důstojníka, 2 seržanty a 20 vojínů?

Řešení Ukázat

Příklad 180

Hokejový tým odjel na OH s 23 hráči, a to s 12 útočníky, 8 obránci a 3 brankáři. Na hřišti je vždy 6 hráčů (1 brankář, 2 obránci, 3 útočníci). Kolik různých "šestek" může trenér teoreticky vytvořit?

Řešení Ukázat

Příklad 181

Hokejový trenér má k dispozici 22 hráčů, 2 brankáře, 8 obránců a 12 útočníků. Na hřišti je vždy 6 hráčů (1 brankář, 2 obránci, 3 útočníci). Kolik různých "šestek" může trenér teoreticky vytvořit?

Řešení Ukázat

Příklad 182

V ubytovně jsou tři pokoje - jednolůžkový, dvoulůžkový a čtyřlůžkový. Kolika způsoby v nich můžeme ubytovat 7 turistů?

Řešení Ukázat

Příklad 184

Kolika způsoby lze ubytovat 10 hostů do dvou třílůžkových pokojů a do dvou dvoulůžkových pokojů?

Řešení Ukázat

Příklad 185

35 výletníků se po cestě domů rozdělilo na 4 skupiny. 17 se vracelo vlakem, 8 autobusem, 6 lodí a 4 na kolech. Kolika různými způsoby se mohli rozdělit do těchto 4 skupin?

Řešení Ukázat

Příklad 186

Kolik různých pravoúhelníků je nakreslených na obrázku? (Pravoúhelník = obdélník nebo čtverec) k_001

Řešení Ukázat

Příklad 187

Luboš má 7 knih a Boris má 8 knih. Kolika způsoby si mohou vyměnit 3 knihy?

Řešení Ukázat

Příklad 188

Kolika způsoby můžeme z balíčku mariášových karet (32 karet) vybrat 5 karet se stejnou barvou?

Řešení Ukázat

Příklad 189

Kolika způsoby můžeme rozdělit balíček 52 karet na dvě (rozlišitelné) poloviny, když v každé polovině mají být dvě esa?

Řešení Ukázat

Příklad 190

Kolika různými způsoby lze rozdat 32 karet tak, že
(a) čtyřem hráčům rozdáme po osmi kartách?
(b) třem hráčům rozdáme po deseti kartách (a dvě zbydou)?

Řešení Ukázat

Příklad 191

Máme balíček s 52 kartami, karty mají 4 barvy a v každé barvě jsou hodnoty 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A. Kolik různých 5-ti kartových postupek můžeme vytvořit tak, aby v každé postupce byla každá barva aspoň jednou?

Řešení Ukázat

Příklad 192

Máme balíček karet, kde jsou 4 barvy, od každé barvy je 13 karet. Máme vybrat 5 karet tak, aby výběr obsahoval všechny barvy. Kolik existuje takových výběrů?

Řešení Ukázat

Příklad 193

Zjistěte, kolik existuje ve Sportce takových tahů, které neobsahují ani jedno z čísel 1, 2, 3?

Řešení Ukázat

Příklad 194

Z číslic 1 až 9 sestavujeme pěticiferná čísla, v nichž se žádné číslo neopakuje. Kolik z těchto čísel obsahuje cifry 2, 4, 5 (současně).

Řešení Ukázat

Příklad 195

Kolika způsoby můžeme usadit 3 ženy a 3 muže ke kulatému stolu tak, právě dvě ženy seděly vedle sebe?

Řešení Ukázat

Příkad 248

Každý z pěti bratů má stejnou soupravu sedmi různobarevných klobouků.
(a) Každý bratr si nasadí jeden klobouk. Kolik různých pětikloboukových množin takto mohou vytvořit?
(b) Kolika způsoby si bratři mohou klobouky nasadit, když víme, že každý z nich má klobouk jiné barvy?
(c) Kolika způsoby si bratři mohou nasadit klobouky, když 4 mají klobouky stejné barvy a pátý má klobouk jiné barvy?

Řešení Ukázat

Příkad 254

Máme rozdělit 6 mužů a 7 žen do dvou týmů po 6 plus rozhodčí.
(a) Kolika způsoby to můžeıne udělat, pokud týmy nejsou nijak označené?
(b) Kolika způsoby to můžeme udělat, když se jeden tým jmenuje "Sekáči" a druhý "Drtiči" a v každém musí být tři muži a tři ženy?

Řešení Ukázat

Příklad 115

Kolik existuje anagramů slova "PARALELISMUS" takových, že v nich zůstane zachované pořadí souhlásek a žádné dvě samohlásky nesousedí?

Řešení Ukázat

Napsat komentář