Odčítání 2

Příklad 278

Kolik existuje pětimístných přirozených čísel, která nemají ve svém zápisu všechny cifry sudé?

Řešení Ukázat

Příklad 279

Kolika způsoby můžeme vybrat 12 osob ze 17, když požadujeme, aby dva určení lidé nebyli vybraní současně?

Řešení Ukázat

Příklad 280

Babka bylinkářka připravuje různé čajové směsi. Má 42 různých druhů bylinek a směsi vždy míchá z pěti různých druhů. Má však dvě takové bylinky, které se ve směsi nesmí nachazet spolu. Kolik různých čajových směsí může babka bylinkařka namíchat?

Řešení Ukázat

Příklad 281

Slovo "DVACETIKORUNY" je zajímavé tím, že obsahuje všechny samohlásky v abecedním pořadí. Kolik je všech uspořádání písmen tohoto slova, ve kterých samohlásky nejsou v abecedním pořadí?

Řešení Ukázat

Příklad 282

Mějme k dispozici 12 hráčů, mezi nimiž je 5 dobrých útočníků. Kolika způsoby můžeme sestavit 4-člennê družstvo, ve kterém bude alespoň jeden dobrý útočník?

Řešení Ukázat

Příklad 283

Z číslic 1 až 9 sestavujeme pěticiferná čísla, v nichž se žádné číslo neopakuje. Kolik z těchto čísel neobsahuje cifry 2, 4, 5 (současně)?

Řešení Ukázat

Příklad 284

Kolik existuje takových podmnožin 6 prvkové množiny, které obsahují aspoň jeden ze tří pevně zvolených prvků?

Řešení Ukázat

Příklad 285

Zjistěte, kolik existuje ve Sportce takových tahů, které obsahují aspoň jedno z čísel 1, 2, 3.

Řešení Ukázat

Příklad 286

Kolika způsoby lze osvětlit místnost, v níž je pět různých lamp a každá má samostatný vypínač?

Řešení Ukázat

Příklad 287

V loterii losujeme 6 čísel ze 49. Kolik existuje tahů, v nichž jsou tažena alespoň dvě sousední čísla?

Řešení Ukázat

Příklad 288

V urně je 13 černých a 14 bílých koulí. Koule jedné barvy považujeme za nerozlišitelné. Kolika způsoby lze náhodně vybrat 4 koule tak, aby aspoň jedna byla černá?

Řešení Ukázat

Příklad 289

V urně je 13 černých a 14 bílých koulí. Koule jedné barvy považujeme za nerozlišitelné. Kolika způsoby lze náhodně vybrat 4 koule tak, aby aspoň jedna byla bílá?

Řešení Ukázat

Příklad 290

V novinovém stánku je ke koupi deset druhů pohledů, přičemž každý druh je k dispozici v padesáti exemplářích. Určete, kolika způsoby lze zakoupit 51 pohledů.

Řešení Ukázat

Příklad 291

V košíku je 5 červených, 7 modrých a 6 žlutých velikonočních vajíček. Kolika způsoby lze z nich vybrat 5 vajíček tak, aby nebyla všechna stejná?

Řešení Ukázat

Příklad 292

V osudí je 9 bílých a 12 červených lístků. Kolika způsoby lze náhodně vybrat 3 lístky tak, aby aspoň jeden byl bílý?

Řešení Ukázat

Příklad 293

Šest chlapců a dvě dívky se mají postavit do řady tak, aby nenastala situace, že na obou krajích řady současně stojí dívky. Kolik je takových řad?

Řešení Ukázat

Příklad 294

Čtyřmi hracími kostkami (červenou, zelenou, modrou a žlutou) hodíme současně. Kolika způsoby může padnout součet 10?

Řešení Ukázat

Příklad 295

Okolo kulatého stolu sedí hráči dvou fotbalových týmů (Poděbrady a Nymburk), 11 v každém družstvu. Hráči sedí střídavě (Poděbrady, Nymburk, Poděbrady, Nymburk ...). Kolik existuje různých rozesazení, když brankáři sedí vedle sebe a kapitáni nesmí sedět vedle sebe?

Řešení Ukázat

Příklad 296

Parlament má 151 poslanců. Při volbách se do parlamentu dostalo 7 politických stran (každá aspoň jednoho poslance). Víme, že ani jedna strana nemá absolutní většinu. Kolik je různých rozdělení počtu poslanců?

Řešení Ukázat

Příklad 297

Máme karty očíslovaně čísly 1 až 20. Kolika způsoby z nich můžeme vybrat tři tak, aby aspoň na jednom z nich bylo dvouciferné číslo?

Řešení Ukázat

Příklad 298

Máme karty očíslovaně čísly 1 až 15. Kolika způsoby z nich můžeme vybrat čtyři tak, aby aspoň na dvou byla čísla menší než 10?

Řešení Ukázat

Příklad 299

Určete počet všech přirozených čtyřciferných čísel, v jejichž dekadickém zápisu se vyskytují právě dvě dvojky a ostatní cifry se neopakují.

Řešení Ukázat

Příklad 300

Určete počet všech anagramů slova "ALIVE" takových, že písmeno "A" je někde před písmenem "E" nebo písmeno "E" je někde před písmenem "I".

Řešení Ukázat

Napsat komentář