Variace s opakováním

Příklad 20

Kolika způsoby můžeme natáhnout 5 různých prstenů na 4 prsty jedné ruky? Předpokládáme, že palec je prázdný a pořadí prstenů na prstech není důležité.

Řešení Ukázat

Příklad 21

V loterii se tipují výsledky 8 zápasů: výhra, remíza, prohra. Kolik existuje různých tipů?

Řešení Ukázat

Příklad 22

Zámek kufru je ovládaný nastavením tří koleček. Každé kolečko má 12 poloh, polohy jsou označené písmeny A, B, C,\dots L.  Kolik nastavení musíme vyzkoušet, abychom kufr určitě otevřeli?

Řešení Ukázat

Příklad 23

Kolika způsoby můžeme rozmístit 20 různých knih do pěti tašek? Do každé tašky se vejde všech 20 knih.

Řešení Ukázat

Příklad 24

Otec rozděluje svým osmi dětem 5 různých bonbónů. Kolika způsoby může bonbóny rozdělit?

Řešení Ukázat

Příklad 25

Kolika způsoby můžeme sestavit z patnácti lidí pracovní skupinu? Ve skupině může být 1 až 15 lidí.

Řešení Ukázat

Příklad 26

Máte k dispozici 4 barvy a pás látky o délce 1 m a šířce 10 cm. Máte za úkol obarvit pás látky tak, aby na něm byly různobarevné čtverečky o straně 10 cm, přičemž dva sousední čtverčky nesmí mít stejnou barvu. Kolika způsoby to můžete udělat? (Pás má na jednom konci očko k zavěšení.)

Řešení Ukázat

Příklad 27

V restauraci podávají pět druhů nápojů: pivo, kávu, minerálku, rum a slivovici. Kolika způsoby lze v této restauraci vypít patnáct nápojů, jestliže přihlížíme k pořadí, v jakém byly vypity?

Řešení Ukázat

Příklad 28

Kolik existuje třípísmenných slov vytvořených z písmen anglické abecedy? Slova nemusí mít skutečný smysl.

Řešení Ukázat

Příklad 29

Kolik existuje pětipísmenných slov složených z písmen anglické abecedy, v nichž stejná písmena nesmí sousedit? Slova nemusí mít skutečný smysl.

Řešení Ukázat

Příklad 30

Kolik různych patnáctiznakových řetězců se dá vytvořit z písmen \{w; i; n; d; o\}?

Řešení Ukázat

Poznámka:

Ve všech příkladech je n-ciferné číslo posloupnost n cifer, z nichž první není nula.

Příklad 31

Kolik je 2-cifernych čísel neobsahujících číslice \{9, 8, 7, 6, 5\} (číslice se mohou opakovat)?

Řešení Ukázat

Příklad 32

Kolik řetězců délky 8 můžeme vytvořit z číslic 0 a 1?

Řešení Ukázat

Příklad 33

Kolik pěticiferných čísel existuje?

Řešení Ukázat

Příklad 34

Kolik existuje různých devítimístných telefonních čísel?

Řešení Ukázat

Příklad 35

Kolik různých čtyřciferných čísel můžeme sestavit z číslic \{0,\dots,6\}?

Řešení Ukázat

Příklad 36

Kolik je
(a) 3-ciferných
(b) 10-ciferných čísel neobsahujících cifru 0?

Řešení Ukázat

Příklad 37

Kolik je
(a) 3-ciferných
(b) 5-ciferných čísel takových, že v nich nestojí dvě stejné číslice vedle sebe?

Řešení Ukázat

Příklad 38

Kolik existuje lichých osmiciferných čísel, v jejichž zápise není číslice 8?

Řešení Ukázat

Příklad 39

Na katedře pracuje 20 lidí, každý má svoji poštovní přihrádku. Sekretářka přinesla x různých časopisů (u každého má dostatečný počt výtisků). Kolik má možností jak uložit časopisy do přihrádek, jestliže zaměstnanec má dostat právě jeden časopis?

Řešení Ukázat

Příklad 40

Tři muži a dvě ženy hledají práci. Ve městě jsou tři firmy, které mají zájem jen o muže, dvě firmy hledající ženy a dvě firmy, které berou i muže i ženy. Všechny firmy mají dostatek volných míst. Kolika způsoby se můžou uchazeči rozdělit do firem?

Řešení Ukázat

Příklad 41

Kolik existuje různých registračních značek automobilů v Severomoravském kraji? (registrační značka je tvaru "?T? ????", kde "?" jsou číslice).

Řešení Ukázat

Příklad42

V jisté zemi jsou poznávací značky sestaveny ze tří písmen anglické abecedy bez "Q", "W", "X" a "Y" a po nich následují čtyři číslice. Kolik je všech možných poznávacích značek aut?

Řešení Ukázat

Příklad 43

Na Kypru se poznávací značky na autech skládají z bloku 3 písmen, za kterým následuje čtyřciferné číslo. První část se vybírá pouze ze čtrnácti písmen {A, B, E, H, I, J, K, M, N, P, T, X, Y, Z}.

(a) Kolik existuje takových poznávacích značek?

(b) Kolik značek má každé písmeno jiné?

(c) V kolika značkách je na prvním místě samohláska?

(d) V kolika značkách je samohláska pouze na 1. a 3. pozici?

Řešení Ukázat

Příklad 183

Osm lidí s řidičskýrmi průkazy jede na výlet. Na výběr mají 5 různých aut a do každého se vejde všech osm lidí. Kolika způsoby mohou obsadit auta?

Řešení Ukázat

Napsat komentář