Komplexní úlohy II

Příklad 415

Kolik způsoby lze vytvořit 6-ti ciferné číslo tak, aby bylo sudé a žádné cifry se v něm neopakovaly?

Řešení Ukázat

Příklad 416

Kolik čtyřciferných přirozených čísel lze vytvořit z číslic 0, 2, 5?

Řešení Ukázat

Příklad 417

Tabulka na odpovědi u testu se skládá z 33 řádku (každý řádek odpovídá jedné otázce) s pěti čtverečky (každý odpovídá odpovědi). U každé otázky je potřeba vybrat jedno z pěti řešení, z nichž je právě jedno správné, a začernit odpovídající čtvereček. Některé otázky mohou zůstat bez odpovědi, ale není možné začernit více než jeden čtvereček v řádku. Za správnou odpěď je 20 bodů, za špatnou -5 bodů a za neoznačené řešení 0 bodů.
(a) Kolik obrazců takto může vzniknout?
(b) Kolik obrazců může vzniknout, když test byl ohodnocen 100 body?

Řešení Ukázat

Příklad 418

Kolik existuje pětimístných přirozených čísel, která mají ve svem zápisu sudý počet sudých cifer?

Řešení Ukázat

Příklad 419

Kolik existuje přirozených šesticiferných čísel, v jejichž zápisu jsou právě tři číslice 3?

Řešení Ukázat

Příklad 420

Určete počet všech čtyřciferných čísel, dělitelných devíti, v jejichž dekadickém zápisu nejsou jiné číslice, než 0, 1, 2, 5, 7.

Řešení Ukázat

Příklad 421

M je množina všech přirozených čísel menších než 50\,000, v jejichž dekadickém zápisu není žádná z číslic 0, 3, 4, 6, 8 a každá ze zbývajících je v něm nejvýše jednou. Určete počet sudých a lichých čísel v množině M.

Řešení Ukázat

Příklad 422

Kolika způsoby můžeme napsat číslo 85
(a) jako součet 10 kladných sčítanců?
(b) Pro jaký počet kladných sčítanců je počet různých způsobů největší? Předpokládáme, že rozlišujeme pořadí sčítanců.

Řešení Ukázat

Příklad 423

Najděte počet sudých čísel, která existují mezi čísly 10000 a 79999 a v nichž se žádná číslice neopakuje.

Řešení Ukázat

Příklad 424

Kolik různých deseticiferných čísel můřeme vytvořit z cifer \{2, 3, 4, 5, 6, 8\}, když
(a) se každá lichá cifra v čísle vyskytuje přesně 3 krát a každá sudá právě jednou?
(b) každá cifra je použita aspoň jednou a jsou seřazeny vzestupně?

Řešení Ukázat

Příklad 425

Kolik různých součtů může padnout při hodu třemi kostkami, kde jedna je 6stěnná, druhá 8stěnná a třetí 12stěnná? Každá kostka je normálně číslována celými čísly od 1 do počtu stěn.

Řešení Ukázat

Příklad 426

Kolik různých součtů lze hodit, pokud současně házíme jednou osmistěnnou a dvěma desetistěnnými kostkami?

Řešení Ukázat

Příklad 427

V tenisovém klubu se sešlo 6 hráčů. V kolika dvojicích si mohou zahrát dvouhru?

Řešení Ukázat

Příklad 428

Na poličce je 12 různých knih. Vybereme z nich 5 takových, že žádné dvě na poličce nestály vedle sebe. Kolika působy to lze udělat?

Řešení Ukázat

Příklad 429

Osm lidí s řidičskýıni průkazy jede na výlet. Na výběr mají 5 různých aut a do každého  vejde všech osm lidí. Kolika způsoby mohou obsadit auta, pokud žádné auto nesmí zůstat prázdné?

Řešení Ukázat

Příklad 430

Byli jsme tři, kouřili před školou a trápili se představou, že kouření může přinášet vážně zdravotní komplikace. Tu přistoupil vysílený muž a rozdal nám 5 různých reklamních letáčků tak, aby měl každý z nás alespoň jeden. Kolika způsoby to mohl provést? Pokud někdo dostal více letáků, tak nerozlišujeme pořadí, ve kterěm je dostal.

Řešení Ukázat

Příklad 431

Byli jsme čtyři, seděli v baru a popíjeli. Trápilo nás špatné svědomí, že místo abychom ve životě dělali něco pořádného, jsme závislí na alkoholu. Tu k nám přistoupil rozjařený barman a namíchal nám sedm různých drinků tak, aby každý dostal alespoň jeden. Kolika způsoby to mohl provést, jestliže rozlišujeme pořadí drinků, které jsme vypili.

Řešení Ukázat

Příklad 432

Janě zbylo od narozenin 6 různých čokoládových bonbónů. Chce si je rozdělit na čtyři po sobě jdoucí dny tak, aby každý den snědla alespoň jeden. Kolik má možností, jestliže rozlišujeme pořadí, ve kterém bonbóny sní?

Řešení Ukázat

Příklad 433

Ze slova ABRAKADABRA vybereme 5 písmen a z nich sestavíme nové slovo. Kolik takových slov můžeme vytvořit?

Řešení Ukázat

Příklad 434

Ze slova MISSISSIPPI vybereme 5 písmen a z nich sestavíme nové slovo. Kolik takových slov můžeme vytvořit?

Řešení Ukázat

Příklad 435

Manžel má 12 známých, z toho 5 žen a 7 mužů. Manželka 7 žen a 5 mužů. Kolika způsoby můžeme sestavit skupinu 6 mužů a 6 žen tak, aby 6 osob znal manžel a 6 manželka? Předpokládáme, že manžel a manželka nemají společné známé.

Řešení Ukázat

Příklad 436

Z deseti mužů, mezi nimiž je pan Novák, a z pěti žen, mezi nimiž je paní Nováková, se má vytvořit sedmičlenná skupina. Určete počet způsobů, jimiž to lze provést, jestliže v teto skupině
(a) má být paní Nováková a nemá být pan Novák.
(b) má být paní Nováková i pan Novák.
(c) mají být aspoň tři ženy.

Řešení Ukázat

Napsat komentář