Úlohy bez čísel

Příklad 643

Kolika způsoby můžeme do řady seřadit n bílých a k černých kostek (k\ge n) tak, aby žádné dvě kostky nebyly vedle sebe? Kostky stejné barvy jsou nerozlišitelné.

Řešení Ukázat

Příklad 644

Kolika způsoby můžeme posadit na 2n sedadel v řadě n mužů a n žen tak, aby vedle sebe neseděli dva lidé stejného pohlaví?

Řešení Ukázat

Příklad 645

Kolika způsoby můžeme posadit ke kulatému stolu n mužů a n žen tak, aby vedle sebe neseděli dva lidé stejného pohlaví?

Řešení Ukázat

Příklad 646

Kolika způsoby můžeme posadit ke kulatému stolu m mužů a n žen (m>n) tak, aby vedle sebe neseděly žádné dvě ženy?

Řešení Ukázat

Příklad 647

Na poradě vedení firmy se sešlo n členů vedení včetně ředitele a jeho dvou asistentek. Kolika způsoby se mohou usadit u kulatého stolu, když obě asistentky musí sedět vedle ředitele?

Řešení Ukázat

Příklad 648

Určete počet způsobů, kterými se může usadit r z n lidí k jednomu kulatému stolu a zbytek ke druhému kulatému stolu.

Řešení Ukázat

Příklad 649

Na večírku se sešlo n manželských párů. Každá osoba si potřásla rukou s každou jinou osbou s výjimkou svého partnera. Kolik potřesení rukou se odehrálo?

Řešení Ukázat

Příklad 650

Chceme poslat pohlednice k přátelům, každému právě dvě pohlednice. Na výběr je n druhů pohlednic v dostatečném množství. Kolika způsoby můžeme rozeslat pohlednice?

Řešení Ukázat

Příklad 651

V tenisovém klubu je m mužů a n žen. Určete počet všech možných utkání ve smíšené čtyhře.

Řešení Ukázat

Příklad 652

Máme k dispozici m hráčů a z nich n může zastávat roli brankáře. Kolika způsoby můžeme sestavit k-členné družstvo, v němž bude aspoň jeden brankář?

Řešení Ukázat

Příklad 653

Kolik existuje binárních sekvencí s n jedničkami a 2n nulami, ve kterých se mezi každými dvěma jedničkami nalézají aspoň 2 nuly?

Řešení Ukázat

Příklad 654

Na polici je m+n různých knih, z nichž m je v černém obalu a n v červeném.
(a) Kolik existuje možností jak tyto knihy uspořádat tak, aby knihy v černém obalu zaujímaly prvních m míst?
(b) Kolik existuje uspořádání, ve kterých všechny knihy v černém obalu stojí vedle sebe?

Řešení Ukázat

Příklad 655

Krotitel šelem chce přivést do manéže n lvů a k tygrů, přičemž žádní dva tygři nesmí jít bezprostředně za sebou. Kolika způsoby může šelmy seřadit?

Řešení Ukázat

Příklad 656

Kolik existuje trojúhelníků, jejichž vrcholy jsou totožné s vrcholy daného pravidelného n-úhelníka a přitom žádná strana trojúhelníka není totožná se stranou n-úhelníka?

Řešení Ukázat

Příklad 657

V krabici jsou bílé, modré a červené kuličky, ze kterých náhodně vybereme 3n kuliček (n\ge1). Kolik existuje různých barevných sestav (na pořadí nezáleží), jestliže je v krabici od každé barvy 3n kuliček?

Řešení Ukázat

Příklad 658

Kolika způsoby můžeme rozdělit 3n různých předmětů mezi osoby A, B a C, když A a B mají dohromady dostat 2n předmětů?

Řešení Ukázat

Příklad 659

Dvě osoby si rozdělují 2n identických předmětů prvního druhu, 2n identických předmětů druhého druhu a 2n identických předmětů třetího druhu a to tak, že každá dostane 3n předmětů. Kolika způsoby to mohou udělat?

Řešení Ukázat

Příklad 660

Kolika způsoby můžeme rozdělit m+n+p různých předmětů třem osobám tak, aby první dostal m, druhý n a třetí p předmětů?

Řešení Ukázat

Příklad 661

Jídelní lístek v bufetu se skládá z n různých jídel. Aby strava byla rozmanitější, rozhodl se Petr vybírat oběd každý den jiným způsobem (může si vybrat libovolný počet jídel od 0 do n). (a) Kolik dní se takto může stravovat? (b) Kolik jídel přitom sní?

Řešení Ukázat

Příklad 662

Máme 3n+1 předmětů, z nichž n je nerozlišitelných a 2n+1 rozlišitelných. Kolika způsoby z nich můžeme vybrat n předmětů?

Řešení Ukázat

Příklad 663

Určete počet binárních palindromických čísel délky n.

Řešení Ukázat

Příklad 664

Určete počet dělitelů přirozeného čísla N, jehož prvočíselný rozklad je

N=p_1^{n_1}\cdot p_2^{n_2}\cdots p_k^{n_k}


Řešení Ukázat

Příklad 665

Řetězec písmen, ve kterém žádné písmeno není (někde) před písmenem, které ho v abecedě předchází, nazveme "neklesající" řetězec. Např. AABBBZ, XXXZZZ jsou "neklesající" řetězce délky 6, ale AAABZE není "neklesající" řetězec. Kolik existuje "neklesajících" řetězců délky n, které můžeme vytvořit z prvních m písmen anglické abecedy?

Řešení Ukázat

Příklad 666

Určete počet způsobů, kterými můžeme z prvních n přirozených čísel vybrat r čísel tak, aby ve výběru nebyla žádná dvě po sobě jdoucí čísla.

Řešení Ukázat

Napsat komentář