Směs

Příklad 316

Kolika způsoby můžeme 8 lidí rozsadit v kupé pro 8 lidí? Kolik z nich je takových, že
(a) Věra sedí u okna?
(b) Věra sedí u okna?
(c) Adam a Eva sedí v ruzných směrech?

Řešení Ukázat

Příklad 317

Ve vlaku je kupé se 4 místy v každém směru jízdy. Z 8 cestujících chtějí 3 sedět ve směru jízdy, 2 proti a třem je to jedno. Kolika způsoby si mohou sednout tak, aby byli všichni spokojeni?

Řešení Ukázat

Příklad 318

Ve vlaku je kupé se 4 místy v každém směru jízdy. Z 8 cestujících chce Věra sedět u okna, Eva sedět ve směru jízdy, Josef a Denis proti směru jízdy a zbylým je to jedno. Kolika způsoby si mohou sednout tak, aby byli všichni spokojeni?

Řešení Ukázat

Příklad 319

V oddíle je 6 stolních tenistů. Kolika způsoby je můžeme postavit do řady tak, aby
a) Boris nestál na kraji?
b) Andrej stál někde za Borisem?

Řešení Ukázat

Příklad 320

Na zkoušce je 7 lidí. Tři z nich jsou Jan, Josef a Dan. Kolik je možných pořadí, v jakém budou tito tři studenti zkoušení, jestliže Josef chce být hned za Danem a současně Josef chce být nejvýše pátý?

Řešení Ukázat

Příklad 321

Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel, v jejichž dekadickém zápisu není žádná z cifer \{1, 2, 4, 6\} a každá ze zbývajících je v tomto zápisu nejvýše jednou.

Řešení Ukázat

Příklad 322

V restauraci stojí v řadě třináct stolů. Nad ně se má umístit devět stejných slunečníkù tak, aby byly symetricky podle prostředního stolku. Kolik je možností?

Řešení Ukázat

Příklad 323

Použijeme čísla 1, 2, 3, 4, 5 k vytvoření pěticiferných čísel, v nichž se číslice neopakují. Kolik sudých čísel menších než 50000 můžeme vytvořit?

Řešení Ukázat

Příklad 324

Dvanáct žáků dostane test, který má dvě varianty (A a B). Žáci sedí ve dvou řadách po šesti tak, že žáci sedící vedle sebe nemají stejnou variantu a žáci sedící za sebou mají stejnou variantu. Kolika způsoby můžeme žáky usadit a rozdat jim testy?

Řešení Ukázat

Příklad 325

Ze skupiny 6 mužů a 4 žen chceme vybrat 4-členné družstvo v němž bude kapitan a zástupce kapitána. Přitom chceme, aby kapitán a jeho zástupce byli opačného pohlaví. Kolika způsoby můžeme družstvo sestavit?

Řešení Ukázat

Příklad 326

V politické straně která ma 60 členů chtějí zvolit předsedu, tři místopředsedy a pět druhých místopředsedů. S tím, že každý člen může zastávat pouze jednu funkci a posty místopředsedů jsou nerozlišitelné. Kolika způsoby lze takovou volbu provést?

Řešení Ukázat

Příklad 327

Kolika způsoby můžeme 9 lidí rozdělit do tří neoznačených týmů po třech lidech?

Řešení Ukázat

Příklad 328

Kolik existuje pětimístných přirozených čísel, která mají ve svém zápise sudý (nenulový) počet sudých cifer?

Řešení Ukázat

Příklad 329

Řetězec DNA je kódován písmeny {A, C, G, T}. Kolik existuje různých řetězců délky r, které obsahují r_1 písmen A, r_2 C, r_3 G a r_4 T (r_1+r_2+r_3+r_4 = r)?
Kolik procent z nich obsahuje všechna písmena stejného druhu v jednom bloku? Např. \underbrace{A\dots A}_{r_1}\underbrace{T\dots T}_{r_4}\underbrace{C\dots C}_{r_2}\underbrace{G\dots G}_{r_3}

Řešení Ukázat

Příklad 330

Kolik různých deseticiferných čísel můžeme vytvořit z cifer \{2, 3, 4, 5, 6, 8\}, když
(a) každá lichá cifra se v čísle vyskytuje přesně 3 krát a každá sudá právě jednou?
(b) každá cifra je použita aspoň jednou a jsou seřazeny vzestupně?

Řešení Ukázat

Napsat komentář