Komplexní úlohy VIII

Příklad 561

Kolik je čtyřbitových řetězců, které neobsahují tři nuly hned po sobě?

Řešení Ukázat

Příklad 562

Kolik je pětibitových řetězců, které obsahují tři nuly po sobě?

Řešení Ukázat

Příklad 563

Kolik je všech čtyřciferných čísel vytvořených z číslic 0, 1, 2, 5, 8, 9 větších než 8552? Cifry se mohou opakovat.

Řešení Ukázat

Příklad 564

Kolik existuje desetiznakových hesel, která obsahují aspoň jedno písmeno anglické abecedy a aspoň jednu cifru?

Řešení Ukázat

Příklad 565

Kolik existuje anagramů slova "GRACEFUL", ve kterých žádné dvě samohlásky nesousedí?

Řešení Ukázat

Příklad 566

Kolik existuje anagramů slova "DAUGHTER", ve kterých žádné dvě samohlásky nesousedí?

Řešení Ukázat

Příklad 567

Osm identických předmětů rozdělujeme čtyřem lidem mezi nimiž je Adam. Kolika způsoby to lze udělat, když Adam musí dostat lichý počet předmětů?

Řešení Ukázat

Příklad 568

V senátu USA je 100 senátorů, přičemž vždy dva jsou ze stejného státu Unie (USA má 50 států). Kolika způsoby je možné sestavit 4 členný výbor, kde musí býti alespoň jedna dvojice senátorů z téhož státu?

Řešení Ukázat

Příklad 569

Kolik existuje anagramů slova "DEFINITION", ve kterých není písmeno "I" na první ani na poslední pozici.

Řešení Ukázat

Příklad 570

V cukrárně se prodávají 4 druhy zákusků: špičky, trubičky, větrníky a laskonky. Určete, kolika způsoby je možno nakoupit 7 zákusků tak, abychom nekoupili od jednoho druhu více než 3 zákusky.

Řešení Ukázat

Příklad 571

Do kopce vedou 4 cesty a 1 lanovka.
(a) Kolik je všech možností pro cestu tam a zpět?
(b) Kolik je všech možností pro cestu tam a zpět takových, aby cesta zpět nebyla stejná jako cesta tam?
(c) Kolik je všech možností pro cestu tam a zpět, při kterých jedeme aspoň jednou lanovkou?

Řešení Ukázat

Příklad 572

Šest chlapců a dvě dívky se mají postavit do řady tak, aby nenastala situace, že na obou krajích řady současně stojí dívky. Kolik je možných řad?

Řešení Ukázat

Příklad 573

Součet 20 lze získat sčítáním pouze čísel 2 a 5 (v součtu mohou být i jen samá čísla 2, nebo i jen samá čísla 5).  Kolik je takových součtů, když záleží na pořadí sčítanců?

Řešení Ukázat

Příklad 574

Šest chlapců a šest děvčat (mezi nimi Emil, Felix, Gertruda a Hanka) si chtějí zatančit. Jaký je počet způsobů, jak mohou utvořit šest (smíšených) párů, pokud Emil nechce tančit s Gertrudou a Hanka chce tančit s Felixem?

Řešení Ukázat

Příklad 575

Kolik existuje jedenácticiferných čísel, ve kterých jsou použité všechny cifry (a tudíž právě jedna cifra dvakrát)?

Řešení Ukázat

Příklad 576

Do deseti očíslovaných obálek vložíme 6 jednokorunových mincí tak, že v každé obálce je nejvýše 1 mince. Určete počet všech možností.

Řešení Ukázat

Příklad 577

Na pískovišti si hrají 4 děti, dohromady mají 10 modrých, 15 červených a 8 zelených kuliček. Kolika způsoby si je mohou mezi sebou rozdělit tak, aby každé dítě mělo alespoň jednu kuličku od každé barvy?

Řešení Ukázat

Příklad 578

Prodejna domácích zvířat má šest psů, pět koček a čtyři morčata, zvířata stejného druhu považujeme za stejná. Kolika různými způsoby lze vybrat čtyři zvířata z této nabídky?

Řešení Ukázat

Příklad 579

V železničním depu je 20 osobních, 7 lůžkových a 4 poštovníh vozy. Kolik různých souprav s pěti vozy je možné sestavit?

Řešení Ukázat

Příklad 580

Při karetní hře Prší se rozdává 5 karet z balíčku 32 karet (4 barvy, každá barva má 8 karet s hodnotami 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A). Kolik je možností, ve kterých dostaneme do ruky
(a) pět karet s různou hodnotou (na barvě nezáleží)
(b) pět karet stejné barvy
(c) dvě esa, dva krále a jednu dámu

Řešení Ukázat

Napsat komentář