Permutace s opakováním

Příklad 110

Kolik existuje anagramů slov:

(a) OHRADA (b) TRUST
(c) OPOSSUM (d) MATEMATIKA
(e) BOOKKEEPER (f) TENNESSE
(g) CARAVANA (h) VEVERKA
(i) PARABOLA (j) HARAKIRI
Řešení Ukázat

Příklad 111

Kolik existuje anagramů jména "BLAISE PASCAL" složených ze dvou šestipísmenných slov?

Řešení Ukázat

Příklad 112

Kolik existuje anagramů slova "PEŠEK" takových, že písmeno "Š" je uprostřed?

Řešení Ukázat

Příklad 113

Kolik existuje anagramů slova "DEFINICE", ve kterých obě "I" sousedí?

Řešení Ukázat

Příklad 114

Kolik existuje anagramů slova "FASETA" takových, že v nich zůstane zachované pořadí souhlásek a žádné dvě samohlásky nesousedí?

Řešení Ukázat

Příklad 116

Máme 4 kartičky - jedna kartička s číslem 5 a tři kartičky s číslem 1. Kolik je možností, jak sestavit z kartiček čtyřciferné číslo?

Řešení Ukázat

Příklad 117

Máme 4 lístečky. Na dvou z nich je napsaná cifra 7, na druhých dvou cifra 9. Kolik různých čtyřciferných čísel můžeme z kartiček sestavit?

Řešení Ukázat

Příklad 118

Máme 5 lístečků. Na třech z nich je napsaná cifra 1, na jednom cifra 2 a na jednom cifra 3. Kolik různých pěticiferných čísel můžeme z kartiček sestavit?

Řešení Ukázat

Příklad 119

Kolik existuje různých šesticiferných přirozených čísel, ve kterých se číslice 2 opakuje čtyřikrát a číslice 3 dvakrát?

Řešení Ukázat

Příklad 120

Máte dvě černé a dvě bílé kostky. Postavte je na sebe. Vznikne věž, která je vysoká čtyři kostky. Kolik barevně různých věží můžete takto postavit?

Řešení Ukázat

Příklad 121

Máme 4 žluté a 5 modrých míčů, které srovnáme do řady. Kolik různých barevných řad takto můžeme vytvořit?

Řešení Ukázat

Příklad 122

Na čerpací stanici je v řadě 12 stožárů a 12 vlajek (na každém stožáru je jedna vlajka), 3 modré, 2 zelené, 4 červené a 3 žluté. Kolika různými způsoby lze tyto vlajky umístit na stožáry?

Řešení Ukázat

Příklad 123

Kolika způsoby můžeme rozdělit 5 různých bonbónů (všechny bonbóny rozdáme) mezi osm dětí tak, že každé dostane nejvýše jeden bonbón?

Řešení Ukázat

Příklad 124

Melodie bude mít 7 tónů, má začínat tónem C a končit tónem G. Třikrát se má použít tón A a dvakrát tón E. Kolik různých melodií je možné vytvořit, když nás zajímá pouze výška tónu, nikoli jeho délka?

Řešení Ukázat

Příklad 125

Máme k dispozici 5 dvoumetrových, 4 třítnetrové, 8 čtyřmetrových a 2 sedmimetrové trubky. Kolika způsoby z nich můžeme sestavit potrubí délky 68 m? (Trubky stejné délky jsou nerozlišitelné.)

Řešení Ukázat

Příklad 126

K bufetu přijede 21-členný softbalový tým. Hráči si stoupli do fronty a každý z nich si koupil buď sýrový, nebo šunkový sendvič (právě jeden). Kolik různých uspořádání objednávek existuje, když právě k hráčů si koupilo šunkový sendvič?

Řešení Ukázat

Příklad 127

Vlak se skládá ze tří zavazadlových vagónů (nerozlišitlelných), čtyř osobních vagónů s čísly 1 až 4 a dvou lůžkových vagónů s čísly 5 a 6. Kolika způsoby můžeme vlakovou soupravu sestavit, když má začínat vagónem číslo 1 a končit vagónen číslo 6?

Řešení Ukázat

Příklad 128

Kolika způsoby můžeme umístit 8 černých a 8 bílých pěšců na šachovnici 8 \times 8? Pěšci jedné barvy jsou nerozlišitelní.

Řešení Ukázat

Příklad 129

Kolika způsoby můžeme rozmístit šachové figury jedné barvy (bez pěšců) na základní řadu?

Řešení Ukázat

Příklad 130

Kolika způsoby můžeme rozmístit všechny šachové figurky (kompletní sadu černých i býlých) na šachovnici?

Řešení Ukázat

Příklad 131

Kolika způsoby můžeme rozmístit 12 černých a 12 bílých hracích kamenů na dámu na černá pole šachovnice 8\times8?

Řešení Ukázat

Příklad 132

Kolika způsoby lze rozmístit deset knih do tří poliček, když jsou některé knihy rozlišitelné a některé nerozlišitelné (například čtyřikrát „Ferda Mravenec“, třikrát „Malý princ“, dvakrát „Broučci“ a jednou „Bylo nás pět“) a rozlišujeme pořadí, v němž jsou v poličkách srovnány?

Řešení Ukázat

Napsat komentář