Kombinatorický součet 3

Příklad 255

Článek v časopise obsahuje 8 otázek. Na každou otázku je nutné odpovědět "ano", "ne", nebo "nevím". Článek říká, že člověk je lehkověrný, pokud odpoví na více než šest otázek "ano". Kolik existuje způsobů odpovědět tak, aby byl člověk označen za lehkověrného?

Řešení Ukázat

Příklad 256

Rychlíkova souprava bude tvořena ze dvou nerozlišitelných zavazadlových vozů, jednoho jídelního vozu, tří nerozlišitelných lůžkových vozů a dvou nerozlišitelných lehátkových vozů. Kolik různých typů souprav lze sestavit, ma-li být první buď zavazadlový vůz, nebo jídelní vůz?

Řešení Ukázat

Příklad 257

Kolik různých šestičlenných družstev můžeme sestavit ze sedmi chlapců a čtyřech dívek, jestliže v družstvu musí být dvě nebo čtyři dívky?

Řešení Ukázat

Příklad 258

Máme slovo NEPŘIMĚŘENOST. Kolika různými způsoby můžeme přerovnat písmena v tomto slově, když musíme začínat a končit souhláskou?

Řešení Ukázat

Příklad 259

Ze skupiny 6 mužů a 4 žen chceme vybrat 4-členné družstvo v němž bude kapitan a zástupce kapitána. Přitom chceme, aby kapitán a jeho zástupce byli opačného pohlaví. Kolika způsoby můžeme družstvo sestavit?

Řešení Ukázat

Příklad 260

V cukrárně prodávají tři druhy zákusků - větrníky, kremrole a punčové řezy. Kolika způsoby lze koupit 12 zákusků tak, aby se od každého druhu koupily aspoň 2 zákusky a přitom nejvýše tři kremrole?

Řešení Ukázat

Příklad 261

Soupravu 9 identických vagónů rozpojíme na dvou místech, čímž vzniknou z původní soupravy 3 části. Kolik možností rozpojení je takových, že aspoň jedna ze 3 částí rozdělení soupravy bude mít právě tři vagóny?

Řešení Ukázat

Příklad 262

Urči, kolika způsoby je možno ze dvaceti osob vybrat deset, požadujeme-li, aby mezi vybranými nebyli současně pánové Adam a Boris.

Řešení Ukázat

Příklad 263

Kolika způsoby můžeme na šachovnici 8\times 8 vybrat trojici políček, která jsou všechna téže barvy?

Řešení Ukázat

Napsat komentář