Komplexní úlohy VI

Příklad 522

Máme k dispozici tři bonbóny malinové a sedm bonbónů citronových. Chceme-li sníst osm bonbónů, kolika způsoby je to možne? Na pořadí záleží

Řešení Ukázat

Příklad 523

Heslo se skládá ze čtyř znaků. Víme, že tři znaky jsou "3, g, N" a čtvrtý znak je jedna z číslic "3, 5, 7, 9". Kolik je všech možných hesel?

Řešení Ukázat

Příklad 524

Závodu se účastnilo 7 soutěžících z týmu A a 3 soutěžící z týmu B. Závod vyhrál člen týmu B a na třetím místě byl člen týmu A. Kolik existuje různých obsazení prvních tří medailových pozic?

Řešení Ukázat

Příklad 525

Kolik hesel můžeme vytvořit z velkých a malých písmen anglické abecedy, pokud heslo smí mít od pěti do osmi znaků a musí obsahovat alespoň jedno velké a alespoň jedno malé písmeno?

Řešení Ukázat

Příklad 526

Hra Domino je složená z kostek tvaru kvádru, na jejichž jedné straně jsou dvojice polí s 0 až 6 oky. (a) Kolik existuje různých dominových kostek? (b) Kolik existuje různých dvojic kostek, ktere mají aspoň jedno číslo stejné?

Řešení Ukázat

Příklad 527

Kolik značek Morseovy je možné vytvořit, sestavujeme-li tečky a čárky do skupin o jednom až čtyřech znacích?

Řešení Ukázat

Příklad 528

Kolik aspoň osmipísmenných řetězců lze vytvořit z písmen slova "BALAKLAVA"?

Řešení Ukázat

Příklad 529

Kolika různými způsoby může proběhnout zápas mezi tenisty A a B hraný na tři vítězné sety?

Řešení Ukázat

Příklad 530

V obchodě mají 6 různých druhů USB flashek. Čtyři kamarádi si je tam jdou koupit, každý jednu. Kolika různými způsoby si mohou vybrat flashky tak, aby se některá opakovala?

Řešení Ukázat

Příklad 531

Urči počet deseticiferných čísel, jejichž ciferný součet je roven 10.

Řešení Ukázat

Příklad 532

Mějme řetězec "TESTOVACIRETEZEC"
(a) Kolika existuje anagramů tohoto řetězce?
(b) Kolik existuje anagramů tohoto řetězce, v nichž první nebo poslední písmeno nezůstane na svém místě?
(c) Kolik existuje třípísmenných řetězců, které jdou z písmen tohoto řetězce sestavit?

Řešení Ukázat

Příklad 533

Tři děti si mají rozdělit 6 různých hraček. Kolika způsoby se o ně mohou podělit tak, aby každé dítě mělo alespoň jednu hračku?

Řešení Ukázat

Příklad 534

V obchodě je 15 druhů pohlenic v dostatečném počtu. Kolika způsoby lze zaslat třem adresátům po dvou různých pohlednicích?

Řešení Ukázat

Příklad 535

Kolika způsoby lze setavit pětičlenný tým z 15-ti dívek a 10-ti chlapců, když tým musí obsahovat aspoň 2 chlapce a aspoň dvě dívky?

Řešení Ukázat

Příklad 536

Kolik 7-písmenných řetězců můžeme sestavit z písmen anglické abecedy, když řetězec musí obsahovat aspoň 3 samohlásky?

Řešení Ukázat

Příklad 537

Kolika způsoby můžeme uspořádat písmena slova "PLAY", když první písmeno nemůže být "A" a druhé nemůže být "Y"?

Řešení Ukázat

Příklad 538

Kolik 10-ti písmenných řetězců obsahujících aspoň 8 souhlásek můžeme sestavit z písmen anglické abecedy, pokud se v nich písmena neopakují?

Řešení Ukázat

Příklad 539

Kolik anagramů slova "MISSISSIPPI" neobsahuje podslovo "PSI"?

Řešení Ukázat

Příklad 540

Je dána třípísmenná abeceda. Určete počet 5-ti písmenných slov, v nichž je každé písmeno abecedy aspoň jednou.

Řešení Ukázat

Napsat komentář