Kombinace bez opakování 1

Příklad 148

Kolika způsoby můžeme vybrat 3-členný tým ze skupiny 30-ti lidí?

Řešení Ukázat

Příklad 149

Na poličce je 20 různých knih. Kolika způsoby lze z nich vybrat tři různé knihy?

Řešení Ukázat

Příklad 150

Ze 12 dětí potřebujeme vybrat 5. Kolik existuje různých výběru?

Řešení Ukázat

Příklad 151

Kolika způsoby lze vyplnit jednu sázenku ve Sportce, vybíráme-li 6 čísel z čísel 1 až 49?

Řešení Ukázat

Příklad 152

Je 12 kuliček různých barev. Kolika způsoby můžeme vybrat tři z nich?

Řešení Ukázat

Příklad 153

Mezi deseti studenty jsou 3 dívky. Kolika způsoby z nich můžeme vybrat 5 tak, aby všichni byli chlapci?

Řešení Ukázat

Příklad 154

Kolika způsoby můžeme rozdělit 10 lidí na dvě označená družstva po pěti?

Řešení Ukázat

Příklad 155

Kolika způsoby můžeme rozdělit dvanáct lidí do dvou (rozlišitelných) družstev po šesti?

Řešení Ukázat

Příklad 156

V oddíle je 6 stolních tenistů.
(a) Kolik zápasů ve stolním tenise sehrají, jestliže na turnaji bude hrát každý s každým?
(b) Kolik různých pořadí na prvních třech místech může nastat?

Řešení Ukázat

Příklad 157

Na zámku je pětimístný číselný kód. Na každém místě může být cifra od 0 do 9. Víme, že se v něm žádné číslice neopakují a jsou srovnány od nejmenší po největší. Kolik kódů odpovídá uvedeným vlastnostem?

Řešení Ukázat

Příklad 158

Kolik existuje různých rozmístění křížků a koleček (pět křížků a čtyři kolečka) do čtvercové mřížky velikosti 3\times3?

Řešení Ukázat

Příklad 159

Máme 10 karet, z nichž je 6 červených a 4 bílé. Karty dané barvy jsou nerozlišitelné. Karty srovnáme vedle sebe do řady.
(a) Kolika způsoby můžeme takto karty srovnat, když všechny bílé karty jsou pohromadě?
(b) Kolika způsoby můžeme takto karty srovnat, když žádné dvě bílé karty nejsou vedle sebe?

Řešení Ukázat

Příklad 160

Je dáno 8 bílých a 4 červené kostky, kostky každé barvy jsou nerozlišitelné. Kolika způsoby můžeme kostky seřadit, když chceme, aby řada byla symetrická podle středu?

Řešení Ukázat

Příklad 161

Jaký je počet všech pořadí, jak postavit do řady vedle sebe vybranou skupinu tří mužů a dvou žen tak, aby ženy nestály vedle sebe?

Řešení Ukázat

Napsat komentář