PIE

Příklad 301

Ve třídě je 35 žáků. 20 z nich navštěvuje matematický kroužek, 11 fyzikální a 10 žáků nenavštěvuje žádný z těchto kroužků. Kolik žáků navštěvuje matematický i fyzikální kroužek? Kolik jich navštěvuje jen matematický kroužek?

Řešení Ukázat

Příklad 302

V oddělení výzkumného ústavu pracuje několik osob, z nichž každá zná alespoň jeden z těchto tří světových jazyků - angličtinu, němčinu nebo francouzštinu. Šest osob ovládá angličtinu, šest němčinu a sedm francouzštinu. Čtyři osoby hovoří anglicky i německy, 3 osoby německy i francouzsky a 2 osoby francouzsky i anglicky. Všechny tři jazyky ovládá jedna osoba. Kolik osob pracuje v oddělení?

Řešení Ukázat

Příklad 303

V oddělení ústavu pracuje několik osob, z nichž každá ovládá aspoň jeden cizí jazyk: 7 osob ovládá angličtinu, 7 němčinu, 1 španělštinu, 8 francouzštinu, 5 umí německy a anglicky, 4 německy a francouzsky, 3 francouzsky a anglicky, 1 španělsky a německy, 1 španělsky a anglicky, 1 španělsky a francouzsky, 2 umí německy, francouzsky, anglicky, 1 umí španělsky, německy, anglicky, 1 španělsky, francouzsky, německy, 1 španělsky, francouzsky, anglicky a 1 osoba ovládá všechny 4 jazyky. Určete, kolik osob pracuje v ústavu?

Řešení Ukázat

Příklad 304

Zkoušku, která se skládala ze tří příkladů psalo 120 studentů. 1. příklad vyřešilo 55 studentů, druhý 44 a třetí 34. Všechny tři příklady vyřešilo 12 studentů a právě dva příklady 25 studentů. Kolik studentů nevyřešilo ani jeden příklad?

Řešení Ukázat

Příklad 305

V ročníku je 200 studentů. 100 z nich udělalo zkoušku z matematiky (M), 150 z fyziky (F) a 175 z češtiny (Č). M i F udělalo 75 studentů, M i Č 80 studentů a F a Č udělalo 130 studentů. Jaký je nejvyšší možný počet studentů, kteří neudělali ani jednu zkoušku? Kolik nejméně a nejvíce studentů udělalo všechny zkoušky?

Řešení Ukázat

Příklad 306

Kolik existuje přirozených čísel menších nebo rovnajících se 100, která nejsou dělitelná žádným z čísel 2, 3, 5?

Řešení Ukázat

Příklad 307

Kolik existuje kladných celých čísel menších než 420, která nejsou dělitelná žádným z čísel 2, 5, 7?

Řešení Ukázat

Příklad 308

Kolik prvků množiny \{1, 2, \dots , 250\} není dělitelných ani 2, ani 5, ani 7, ani 11?

Řešení Ukázat

Příklad 309

Určete počet přirozených čísel menších než 210, která jsou nesoudělná s číslem 210.

Řešení Ukázat

Příklad 310

Osm dětí hraje hru, při níž se dobrovolně rozdělí na SKŘÍTKY, ČARODĚJE a OBRY. Aby se hra mohla uskutečnit, musí být pro každou roli aspoň jeden adept. Jaký je počet všech možných rozdělení vhodných pro tuto hru?

Řešení Ukázat

Příklad 311

Určete kolik existuje možností, jak rozdělit 20 zaměstnanců do tří dílen tak, aby byl splněn předpis, že v žádné dílně, pokud se v ní pracuje, nesmí nikdo pracovat sám.

Řešení Ukázat

Příklad 312

Šestnáct chlapců máme rozdělit do dvou družstev po osmi. Kolika způsoby to můžeme udělat, jestliže Martin chce být s Petrem v jednom družstvu, Jirka s Tomášem v jednom družstvu a Honza nechce být v jednom družstvu s Karlem? Všichni chlapci mají různá jména.

Řešení Ukázat

Příklad 313

Kolika způsoby můžeme posadit do řady 3 Angličany, 3 Francouze a 3 Turky, tak aby žádní tři krajané neseděli vedla sebe?

Řešení Ukázat

Příklad 314

Kolika způsoby lze seřadit do fronty 5 Čechů, 4 Maďary a 3 Rusy tak, aby žádní příslušníci téhož národa netvořili jeden souvislý blok?

Řešení Ukázat

Příklad 315

Určete, kolik je takových permutací 6-prvkové množiny \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, které nemají ani jeden prvek na stejném místě jako v základním uspořádání "123456".

Řešení Ukázat

Napsat komentář