Cesty

Příklad 357

Nechť m, n jsou celá nezáporná čísla. Najděte počet cest délky m + n, vedoucích z počátku souřadnicové soustavy do bodu [m, n] skládajících se z úseček rovnoběžných se souřadnicovými osami, které mají koncové body v bodech s celočíselnými souřadnicemi.

Řešení Ukázat

Příklad 358

Král se má dostat z levého horního rohu šachovnice na obrázku (S) do pravého dolního rohu (F) nejkratší cestou. Kolik takových cest existuje?

k005

Řešení Ukázat

 

Příklad 359

Na šachovnici 8 \times 8 můžu dělat následující tahy: buď 1 krok vpravo, nebo 2 kroky nahoru. Kolika způsoby se můžu dostat z levého dolního rohu do pravého horního rohu?

Řešení Ukázat

Příklad 360

Kolik existuje nejkratších cest v celočíselné mřížce z počátku do bodu [8;8], jestliže ve směru y se můžeme posunovat jen o sudý počet jednotek?

Řešení Ukázat

Příklad 361

Kolik existuje nejkratších cest v celočíselné mřížce z počátku do bodu [10;5], jestliže ve směru y nesmíme udělat dva kroky bezprostředně za sebou?

Řešení Ukázat

Příklad 362

Kolik existuje (ne nutně nejkratších) cest z bodu \mathsf A do bodu \mathsf B po úsečkách mřížky sestavené z n čtverců (viz obr.), jestliže každou úsečku procházíme nejvýše jednou?

k003

Řešení Ukázat

 

Příklad 363

Baník porazil Barcelonu 7:3.
(a) Kolik různých průběhů mohl mít tento zápas?
(a) Kolik různých průběhů mohl mít tento zápas, jestliže poločas skončil 2:1 ve prospěch Baníku?

Řešení Ukázat

Příklad 364

Hokejový zápas skončil výsledkem 5:2. Kolik existuje průběhů zápasu, pokud jednotlivé třetiny skončili: 2:1, 2:1, 1:0.

Řešení Ukázat

Příklad 365

Kolik existuje nejkratších cest v celočíselné mřížce z počátku do bodu [10;10], jestliže nejdeme bodem [2;3]?

Řešení Ukázat

Příklad 366

Kolik existuje nejkratších cest v celočíselné mřížce z počátku do bodu [10;10], jestliže nejdeme body [2;3],[8;8]?

Řešení Ukázat

Příklad 367

Kolik existuje nejkratších cest v celočíselné mřížce z počátku do bodu [10;10], jestliže nejdeme úsečkou [5;5]-[5;6]?

Řešení Ukázat

Příklad 368

Na obrázku vidíte plánek města, políčka jsou bloky domů. Kolika způsoby se můžeme dostat z bodu \mathsf C do \mathsf D pokud jdeme jen východním nebo severním směrem?
k007

Řešení Ukázat

Příklad 369

Na obrázku vidíte plánek parku, vyšrafovaná políčka jsou záhony. Kolika způsoby můžeme projít parkem z bodu \mathsf A do bodu \mathsf B, když půjdeme pouze na jih nebo na západ?
k004

Řešení Ukázat

Příklad 370

Kolika způsoby se můžeme dostat z bodu \mathsf A do bodu \mathsf B, když se můžeme pohybovat jen ve směru šipek?

k006

Řešení Ukázat

 

Příklad 371

Po hrací desce, kterou vidíte na obrázku, se pohybuje figurka. V každém kroku se může posunout, jen na sousední tmavší políčko. Kolika způsoby se může dostat z bílého políčka na černé?
k008

Řešení Ukázat

Příklad 372

Na obrázku vidíte plánek města, vyšrafovaná políčka jsou bloky domů. Zjistěte, kolika způsoby se můžeme dostat z místa \mathsf A do místa \mathsf B, jestliže:
(a) v každém úseku cesty smíme jít pouze východním nebo jižním směrem.
(b) v každém úseku cesty smíme jít pouze východním nebo jižním směrem a musíme projít přes křižovatku označenou černým křížkem.

k009

Řešení Ukázat

Příklad 373

Pavouk se pohybuje po drátěném modelu krychle, kterou vidíte na obrázku. Nyní se chce dostat nejkratší cestou z vrcholu \mathsf A do vrcholu \mathsf G. Kolik různých cest má na výběr? (Smí lézt jen po naznačených úsečkách.)
k010

Řešení Ukázat

Příklad 374

Fotbalový zápas skončil výsledkem 5:4 pro domácí tým. Domácí se hned v úvodu ujali vedení a udrželi si ho až do konce zápasu. Kolika různými způsoby se mohlo vyvíjet skóre?

Řešení Ukázat

Příklad 375

Zápas skončil nerozhodně 3:3.
(a) Kolika způsoby se mohlo vyvíjet skóre?
(b) Kolika způsoby se mohlo vyvijet skóre, jestliže domácí nikdy neprohrávali?

Řešení Ukázat

Příklad 376

Určete počet způsobů, kterými na přiloženém obrázku můžeme vytvořit slovo "ABRACADABRA". Postupovat můžeme vždy jen od jednoho písmene k sousednímu.

k007

Řešení Ukázat

Napsat komentář