Kombinatorický součin - pokračování

Příklad 11

Kolika způsoby můžeme na šachovnici 8\times8 umístit dvě věže, černou a bílou, tak, aby se neohrožovaly?

Řešení Ukázat

Příklad 12

Kolika způsoby můžeme na šachovnici 8\times8 umístit dvě věže, černou a bílou, tak, aby se ohrožovaly?

Řešení Ukázat

Příklad 13

Kolika způsoby mohu umístit 8 rozlišitelných věží na na šachovnici 8 \times 8 tak, aby se neohrožovaly?

Řešení Ukázat

Příklad 14

Kolika způsoby můžeme na šachovnici 8\times8 vybrat dvě různobarevná pole?

Řešení Ukázat

Příklad 15

Určete, kolika způsoby lze na šachovnici 8\times8 vybrat dvě různobarevná políčka tak, aby obě neležela v téže řadě ani v témže sloupci.

Řešení Ukázat

Příklad 16

Máme 6 párů rukavic, každý pár má jinou barvu. Kolika způsoby můžeme vybrat jednu levou rukavici a jednu pravou rukavici tak, aby měly různé barvy?

Řešení Ukázat

Příklad 17

Kolika způsoby můžeme z pokerového balíčku (52 karet) vybrat 4 karty tak, aby každá měla jinou barvu i jinou hodnotu?

Řešení Ukázat

Příklad 18

Kolika způsoby můžeme z pokerového balíčku (52 karet) vybrat 4 karty různých barev tak, aby karty červených barev (káry a srdce) tvořily pár a karty černých barev (trefy a piky) tvořily jiný pár?

Řešení Ukázat

Příklad 19

V soutěži, které se účastnilo 20 dětí, byly jako mimořádné ceny připraveny tři knihy prvního druhu, dvě knihy druhého druhu a jedna kniha třetího druhu. Kolika způsoby je možné knihy dětem rozdělit, když nikdo nedostane dvě knihy stejného druhu, ale je možné udělit někomu více cen?

Řešení Ukázat

Napsat komentář