Úvodní stránka

Vítejte.

Zde jsem se pokusil sestavit sbírku příkladů na kombinatorické počítání. Obtížností by měly odpovídat středoškolskému učivu. Ale pochopitelně, jsou mezi nimi příklady jednoduché i náročnější. A je jich 666.

devil

Případné čtenáře bych chtěl upozornit, že toto v žádném případě není učebnice. Jsou to jednoduše příklady, které jsem za léta sesbíral kde se dalo a které jsem potřeboval trochu uspořádat. Příklady jsou tak vlastně určeny spíš učitelům jako případná inspirace na oživení výuky.

Pokud se do počítání příkladů pustí nějaký nadšený student, musí rozumnět základním pojmům (kombinace, permutace, uspořádané - neuspořádané n-tice apod.)  Bez toho nemá vůbec cenu tyto stránky otvírat.

A vstupujete na vlastní riziko.