Rovnice

Příklad 377

Určete počet řešení rovnice x_1+\cdots+x_k=n, kde x_i\in\mathbb N_0 a n,k\in\mathbb N.

Řešení Ukázat

Příklad 378

Určete počet řešení rovnice x_1+\cdots+x_k=n, kde x_i,n,k\in\mathbb N.

Řešení Ukázat

Příklad 379

Kolik řešení mají dané rovnice v \mathbb N?

 1. x+y=20
 2. x+y+z=20
 3. x_1+\cdots+x_6=40
Řešení Ukázat

 

Příklad 380

Kolik řešení mají dané rovnice v \mathbb N_0?

 1. x+y=18
 2. x+y+z=17
 3. a+b+c+d=20
 4. x+\cdots+x_6=34
 5. x_1+\cdots+x_n=n^2-n+1
Řešení Ukázat

 

Příklad 381

Najděte počet řešení rovnice x+y+z=32 v množině \mathbb N_0, když x\ge7 a současně y\ge15.

Řešení Ukázat

Příklad 382

Kolik různých celočíselných řešení, která splňují x_1\ge1, x_2\ge0, x_3>3, x_4\ge2 má rovnice x_1+x_2+x_3+x_4=17?

Řešení Ukázat

Příklad 383

Kolik řešení v lichých přirozených číslech má rovnice x+y+z+t=2000?

Řešení Ukázat

Příklad 384

Kolik řešení mají dané rovnice v \mathbb N?

 1. x_1\cdot x_2\cdot x_3\cdot x_4\cdot x_5=512
 2. x_1\cdot x_2\cdot x_3\cdot x_4=1024
 3. x_1\cdot x_2\cdot x_3=2048
Řešení Ukázat

 

Příklad 385

Pro x_i\in\mathbb Z určete počet řešení rovnice x_1\cdot x_2\cdot x_3\cdot x_4=81.

Řešení Ukázat

Příklad 386

Kolik řešení x_1, x_2, x_3\in\mathbb N_0 rovnice x_1+x_2+x_3=11 splňuje podmínku x_1\le3, x_2\le4 a x_3\le6?

Řešení Ukázat

Příklad 387

Kolik řešení pro  a,b,c,d\in\mathbb N_0 má nerovnice a+b+c+d\le16?

Řešení Ukázat

Příklad 388

Kolika způsoby rozložímeme číslo 7 na součet tří přirozených sčítanců? (Na jejich pořadí záleží.)

Řešení Ukázat

Příklad 389

Určete, kolik existuje trojciferných přirozených čísel s ciferným součtem rovným 16.

Řešení Ukázat

Příklad 390

Kolik je trojciferných čísel, které mají ciferný součet roven 14.

Řešení Ukázat

 

Příklad 391

Máıne k dispozici pět bonbónů malinových, tři ponıerančové a pět citrónových. Chceme-li si vzít devět bonbónů, kolika způsoby je to možné? (Bonbóny stejného druhu považujeme za nerozlišitelné.)

Řešení Ukázat

 

Příklad 392

Test se skládá z pěti otázek, každá maximálně za 20 bodů. Student získal postupně 10, 5, 18, 5 a 2 body. Kolika způsoby může opravující přidat studentovi 5 bodů?

Řešení Ukázat

 

Příklad 393

Určete počet všech pěticiferných čísel dělitelných devíti, jejichž dekadickém zápisu se vyskytují pouze cifry \{2,4,6\}.

Řešení Ukázat

Příklad 521

Kolik řešení x_i\in\mathbb N_0 rovnice x_1+x_2+x_3=15 splňuje podmínky x_1,x_2\le5 a x_3\le7?

Řešení Ukázat

Napsat komentář