Komplexní úlohy VII

Příklad 541

Kolika způsoby lze seřadit do fronty 5 Čechů, 4 Slováky a 3 Maďary tak, aby všichni příslušníci žádného národa netvořili jeden souvislý blok? Příslušníci jednotlivých národů jsou nerozlišitelní. (Tedy pět Čechů v řadě za sebou stát nemůže, ale například dva ano.)

Řešení Ukázat

Příklad 542

Tři děti si z krabice vytáhly 7 různých hraček. Kolika způsoby se o ně můžou podělit tak, aby každé mělo alespoň jednu hračku?

Řešení Ukázat

Příklad 543

Čtyřmístný kód obsahuje čislice 0-9. Platí, že 1. a 4. číslice je sudá a součet 2. a 3. číslice je roven 5. Kolik takových kódů existuje?

Řešení Ukázat

Příklad 544

V poslední řadě v učebně sedí 11 studentů a čekají, že dostanou zadání zkouškové písemky. Zadávajícímu zůstalo 5 kusů zadání varianty A, 2 kusy varianty B a po jednom zadání variant C,D,E,F. Kolik je možností, jak rozdat zadání písemek mezi studenty v poslední řadě, jestliže je samozřejmě, že studenti sedící vedle sebe musí mít vždy různé varianty?

Řešení Ukázat

Příklad 545

Kolika různými způsoby můžeme nabarvit 6 identických bílých kuliček jednou ze čtyř barev? (Každá kulička musi být nabarvena.)

Řešení Ukázat

Příklad 546

Kolika různými způsoby můžeme nabarvit 6 očíslovaných kuliček jednou ze čtyř barev? (Každá kulička musi být nabarvena a čísla jsou pod barvou stále vidět - jsou vyrytá.)

Řešení Ukázat

Příklad 547

Kolika způsoby lze obarvit některé (tj. aspoň jednu) z deseti bílých nerozlišitelných kuliček jednou ze čtyř barev (mezi nimiž není bílá barva)?

Řešení Ukázat

Příklad 548

Kolik existuje desetimístných řetězců sestavených ze dvou nul, tří jedniček a pěti dvojek?

Řešení Ukázat

Příklad 549

Kolik existuje desetimístných čísel ve trojkové soustavě která jsou zapsaná pomocí dvou nul, tří jedniček a pěti dvojek?

Řešení Ukázat

Příklad 550

Kolik osmibitových řetězců obsahuje aspoň 3 jedničky?

Řešení Ukázat

Příklad 551

Adam, Bára a Cirda chtějí do divadla, hodlají sedět hned v prvni řadě, kde je 13 sedadel a chtějí sedět vedle sebe? Kolika způsoby se tam mohou rozesadit?

Řešení Ukázat

Příklad 552

Určete, kolik existuje šesticiferných čísel, v jejichž dekadickém zápisu jsou tři cifry sudé a tři cifry liché.

Řešení Ukázat

Příklad 553

(a) Kolik různých slov, i bez významu, je možno vytvořit přeskládáním písmen ve slově "LOKOMOTIVA"?
(b) Kolik je mezí nimi takových slov, v nichž nejsou žádná dvě stejná písmena vedle sebe.
(c) A v kolika slovech se pravidelně střídají souhlásky a samohlásky?

Řešení Ukázat

Příklad 554

Kolika způsoby lze rozdělit 15 stejných čokolád mezi 4 děti tak, aby každé dítě mělo maximálně 5 kusů čokolád.

Řešení Ukázat

Příklad 555

Sadař zakoupil 4 jabloně, 4 hrušně a 4 švestky. Chce je zasadit do tří řad po čtyřech stromech. Jednotlivé stromy téhož druhu při tom nebude od sebe rozlišovat. Určete, kolika způsoby to může udělat, jestliže právě jednu řadu chce osázet stromy stejného druhu.

Řešení Ukázat

Příklad 556

Kolik různých 4-písmenných slov můžeme vytvořit z písmen slova "PARALLELOGRAM"? Každé písmeno můžeme použít nejvýše tolikrát, kolikrát se ve slově "PARALLELOGRAM" vyskytuje.

Řešení Ukázat

Příklad 557

Máme pytlík s 12 kuličkami, z nichž 3 jsou bílé, 4 žluté a 5 modrých, přičemž kuličky stejné barvy mezi sebou rozlišujeme. Vytáhneme 5 kuliček. V kolika případech budeme mít od každé barvy alespoň jednu kuličku?

Řešení Ukázat

Příklad 558

Máme 15 různých knížek. Kolika různými způsoby je můžeme uspořádat na dvě poličky, přičemž na každé poličce musí být aspoň 1 kniha?

Řešení Ukázat

Příklad 559

Pruh látky je rozdělený na 20 čtvercových částí. Čtverce se mají obarvit každý jednou ze tří barev (žlutá, zelená, modrá) tak, aby vedle sebe ležící čtverce měly různou barvu. (a) Kolika způsoby se to dá udělat? (b) Kolika způsoby se to dá udělat, když požadujeme, aby aspoň jedna deska byla modrá?

Řešení Ukázat

Příklad 560

U stolu sedí 10 lidí, pět na jedné a pět na protější straně. Mezi nimi jsou tři manželské páry. Každý manželský pár chce sedět proti sobě. Kolika způsoby se můžou usadit?

Řešení Ukázat

Napsat komentář