Cyklické permutace

Ve všech příkladech tohoto oddílu považujeme uspořádání, která se na sebe dají převést rotací, za identická.

Příklad 133

Osm lidí tancuje v kruhu. Kolika způsoby můžou být rozestavení?

Řešení Ukázat

Příklad 134

Kolika různými způsoby můžeme usadit šest lidí ke kruhovému stolu? Dvě usazení považujeme za stejná, když má každý stejné sousedy bez ohledu na to, zda jsou po levici, nebo po pravici.

Řešení Ukázat

Příklad 135

Ke kulatému stolu usadíme sedm lidí, mezi nimi Alici, Bětu a Cecílii. Kolik existuje usazení, v nichž má Alice za sousedky Bětu a Cecilii?

Řešení Ukázat

Příklad 136

Kolika různými způsoby můžeme posadit 7 studentů za kulatý stůl, jestlliže nejvyšší chlapec a nejvyšší dívka mají sedět vedle sebe?

Řešení Ukázat

Příklad 137

Kolika způsoby se může osm lidí sednou ke kulatému stolu, když Alice a Bob musí sedět vedle sebe?

Řešení Ukázat

Příklad 138

Kolika způsoby můžeme rozsadit 5 mužů a 5 žen ke kulatému stolu, má-li každá žena sedět mezi dvěma muži?

Řešení Ukázat

Příklad 139

Kolika různými způsoby můžeme uspořádat 4 "C" a 2 "H" do kruhu?

Řešení Ukázat

Příklad 140

Kolika různými způsoby můžeme usadit 100 lidí ke dvaceti různým kruhovým stolům tak, aby u každého stolu sedělo pět lidí?

Řešení Ukázat

Příklad 141

Máme klasickou kostku se šesti stěnami. Dále máme 6 barev, kterými obarvíme všechny stěny kostky tak, aby byly všechny stěny různé barvy. Kolik různých obarvení můžeme získat?

Řešení Ukázat

Příklad 142

Na hrací kostce musí být součet bodů na protilehlých stěnách 7. Kolika způsoby lze takto očíslovat hrací kostku?

Řešení Ukázat

Napsat komentář