Komplexní úlohy I

Příklad 394

Skupina tří chlapců a dvou dívek hledá práci v sedmi firmách. Ve třech firmách mají zájem pouze o chlapce, ve dvou berou jen ženy a ve zbylých firmách mají zájem o každého. Kolika způsoby se může skupina do jednotlivých podniků rozejít? (Každá firma může přijmou libovolný počet uchazečů.)

Řešení Ukázat

 

Příklad 395

Kolik různých deseticiferných čísel můžeme vytvořit z cifer \{2, 3, 4, 5, 6, 8\}, když cifry jsou seřazené vzestupně?

Řešení Ukázat

Příklad 396

Ze 7 kuliček, z nichž jsou 4 modré (navzájem nerozlišitelné), 1 bílá, 1 červená a 1 zelená máte vybrat a položit do řady vedle sebe 5 kuliček. Kolika způsoby to lze provést?

Řešení Ukázat

Příklad 397

Na škole si studenti musí zvolit heslo pro přístup do počítačové sítě. Při volbě hesla musí dodržet následující pravidla:

  • Heslo musí obsahovat pouze číslice nebo malá písmena anglické abecedy (má 26 znaků).
  • Heslo musí být dlouhe 4 nebo 5 znaků.
  • Heslo musí začínat písmenem B, nebo C.

Kolik různých hesel existuje?

Řešení Ukázat

Příklad 398

Na schůzi má promluvit pět řečníků A, B, C, D, E (každý právě jednou).
(a) Určete počet všech možných pořadí jejich vystoupení.
(b) Určete počet všech možných pořadí jejich vystoupení, má-li řečník B mluvit bezprostředně po A.
(c) Určete počet všech možných pořadí jejich vystoupení, má-li řečník B mluvit až poté, co promluvil řečník A.

Řešení Ukázat

Příklad 399

Kolik čtyřciferných přirozených čísel s navzájem různými ciframi lze sestavit z cifer
(a) 1, 2, 3, 4
(b) 1, 2, 3, 4, 5, 6
(c) 0, 1, 2, 3, 4, 5?
Kolik z nich je sudých? Kolik z nich je dělitelných čtyřmi?

Řešení Ukázat

Příklad 400

Kolik různých přirozených trojcifernýrch čísel menších než 400 lze sestavit z číslic \{0, 1, 2, 7, 8\}, jestliže se žádná číslice, kromě číslice 0, nesmí opakovat?

Řešení Ukázat

Příklad 401

Kolika způsoby můžeme na šachovnici 8\times8 umístit věž a krále tak, aby se neohrožovaly?

Řešení Ukázat

Příklad 402

Určete součet všech trojciferných čísel, které je možné napsat pomocí cifer \{1, 2, 3, 4\}.

Řešení Ukázat

Příklad 403

Kolik různých čtyřciferných čísel lze sestavit z číslic čísla 426269? Každou z číslic můžete použít nejvýše tolikrát, kolikrát je obsažena v čísle 426269.

Řešení Ukázat

 

Příklad 404

Kolik různých čtyřciferných čísel lze sestavit z cifer čísla 238832? Každou z číslic můžete použít nejvýše tolikrát, kolikrát je obsažena v čísle 238832.

Řešení Ukázat

 

Příklad 405

Z množiny přirozených čísel máme vybrat dvě čísla tak, aby ani jedno z nich nebylo větší než 20 a jejich součet byl sudý. Kolika způsoby to můžeme udělat?

Řešení Ukázat

Příklad 406

Máme 12 různých jednohodinových a 4 různé dvouhodinové předměty. V jeden den nemůžou být dva stejné předměty.
(a) Kolika způsoby můžeme sestavit rozvrh na jeden den se sedmi hodinami, má-li obsahovat pouze jeden dvouhodinový předmět?
(b) Kolika způsoby můžeme sestavit rozvrh na jeden den, který má sedm vyučovacích hodin, jestliže mezi vybranými mají být aspoň dva dvouhodinové předměty?

Řešení Ukázat

Příklad 407

Máme 7 různých figurek a tři různé barvy. Kolik existuje možností, jak všechny figurky obarvit?

Řešení Ukázat

Příklad 408

Máme 10 stejných figurek a čtyři různé barvy. Kolik existuje možností, jak všechny figurky obarvit?

Řešení Ukázat

Příklad 409

Máme 10 stejných figurek a čtyři různé barvy. Kolik existuje možností, jak NĚKTERÉ figurky obarvit?

Řešení Ukázat

Příklad 410

Máme 10 stejných fiurek a čtyři různé barvy. Kolik existuje možností, jak všechny figurky obarvit, přičemž od každé barvy by měla být alespoň jedna figurka?

Řešení Ukázat

Příklad 411

Každou stěnu krychle obarvíme právě jednou ze dvou různých barev. Kolik existuje různých způsobů obarvení? Obarvení, která se liší jen natočením krychle, považujeme za identická.

Řešení Ukázat

Příklad 412

Kolik různých součinů můžeme dostat z čísel \{1, 2, 3, 5, 7\}, jestliže se v jednom součinu činitelé neopakují?

Řešení Ukázat

Příklad 413

Z osmi kuliček, z nichž jsou čtyři bíle, dvě žluté, jedna červená a jedna modrá, máme vybrat a položit do řady pět kuliček. Určete, kolik různých řád můžeme vytvořit. Kuličky stejné barvy jsou nerozlišitelné.

Řešení Ukázat

Příklad 414

Máme 4 kuličky, které jsou očíslované a 4 stejně očíslované krabičky. Do každé krabičky můžeme dát právě jednu kuličku. Kolika způsoby můžeme uložit kuličky tak aby:
(a) aspoň 2 kuličky byly v krabičce se stejným číslem jaké má kulička
(b) číslo žádné kuličky nesouhlasilo s číslem na krabičce?

Řešení Ukázat

Napsat komentář