Kombinace bez opakování 2

Příklad 162

Kolika způsoby lze postavit 5 mužů a 7 žen do řady tak, aby žádní 2 muži nestáli vedle sebe?

Řešení Ukázat

Příklad 163

Kolika způsoby můžeme rozdat 27 knih osobám A, B, C tak, aby A a B dohromady dostali dvakrát víc knih než C?

Řešení Ukázat

Příklad 164

V Senátu zasedá 100 senátorů, po 2 z každého z 50-ti států. Kolika způsoby lze zvolit 4-členný výbor tak, aby v něm nebyli 2 senátoři z téhož státu?

Řešení Ukázat

Příklad 165

Množinu B=\{a,b,c,d,e,f,g\} uspořádáme všemi možnými způsoby. V kolika případech bude prvek b před prvkem c? (kdekoliv!)

Řešení Ukázat

Příklad 166

Určete, kolika způsoby lze na šachovnici 8\times8 postavit 5 různých figur tak, aby 2 stály na černých a 3 na bílých polích.

Řešení Ukázat

Příklad 167

Kolika způsoby můžeme uspořádat 5 červených, 5 zelených a 5 modrých míčů do řady, když žádné dva modré míče nesmí být vedle sebe? (Míče stejné barvy jsou nerozlišitelné)

Řešení Ukázat

Příklad 168

V pokoji na koleji bydlí tři studenti. Dohromady mají 4 různé šálky, k nim 5 různých podšálků a 6 různých čajových lžiček. Kolika způsoby můžou na kulatý stůl naaranžovat tři soupravy?

Řešení Ukázat

Příklad 169

Na maturitním večírku je 15 hochů a 12 děvčat. Určete, kolika způsoby z nich lze vybrat čtyři současně tančící taneční páry.

Řešení Ukázat

Příklad 170

Určete, kolika způsoby lze ze sedmi chlapců a čtyř dívek vybrat šestičlennou skupinu, v níž jsou právě dvě dívky.

Řešení Ukázat

Příklad 171

Ve je skupině 18 chlapců a 14 dívek. Kolika způsoby lze zvolit 3 zástupce mají-li to být dva chlapci a jedna divka?

Řešení Ukázat

Příklad 172

Spolek má 20 členů, z toho je 8 žen. Kolikerým způsobem lze vybrat tříčlenný výbor spolku tak, aby v něm byla právě jedna žena?

Řešení Ukázat

Příklad 173

Ve sportovním oddílu je 12 děvčat a 10 chlapců. Kolikerým způsobem lze vybrat šestičlenné družstvo, aby v něm byli 3 chlapci a 3 děvčata?

Řešení Ukázat

Příklad 174

Kolika způsoby můžeme rozdělit 8 chlapců a 4 dívky do dvou rozlišitelných družstev po šesti, když v každém družstvu musí být dvě dívky?

Řešení Ukázat

Příklad 175

Kolika způsoby lze rozdělit 8 dívek a 12 chlapců na dvě neoznačená desetičlenná družstva tak, aby v každém družstvu byla 4 děvčata a 6 chlapců?

Řešení Ukázat

Příklad 176

Kolika způsoby můžeme rozdělit 20 lidí do tří skupin tak, že v první skupině je 10 lidí, ve druhé 6 lidí a ve třetí zbytek?

Řešení Ukázat

Napsat komentář