Komplexní úlohy IX

Příklad 581

Určete počet všech přirozených čtyřciferných čísel, v jejichž dekadickém zápisu se vyskytuje jedna nula, jedna dvojka a ostatní cifry bez opakování.

Řešení Ukázat

Příklad 582

V restauraci podávají pět druhů nápojů: pivo, kávu, minerálku, rum a slivovici. Kolika způsoby lze v této restauraci vypít tři nápoje, jestliže nepijete stejný druh nápoje vícekrát a nepřihlížíme k pořadí, ve kterém byli vypity?

Řešení Ukázat

Příklad 583

Kolik 5-tipísmenných slov (řetězců) můžeme vytvořit z písmen slova "CALCULUS", když žádné písmeno nepoužijeme vícekrát, než se vyskytuje ve slově "CALCULUS"?

Řešení Ukázat

Příklad 584

Kolik existuje čtyřpísmenných řetězců vytvořených z písmen anglické abecedy, ve kterých se vyskytují současně písmena "J" a "K"?

Řešení Ukázat

Příklad 585

Určete počet šestipísmenných slov tvořených písmeny "A", "B" a "C", ve kterých se nevyskytuje podslovo "AAB".

Řešení Ukázat

Příklad 586

Kolik různých smíšených trojic můžeme vybrat ze skupiny pěti mužů a pěti žen?

Řešení Ukázat

Příklad 587

Kolika způsoby si může 8 lidí, mezi nimiž je Alice a Bob, stoupnout vedele sebe do řady, když Alice nechce stát vedle Boba?

Řešení Ukázat

Příklad 588

Kolika způsoby si může 8 lidí, mezi nimiž je Alice a Bob, sednout kolem kulatého stolu, když Alice nechce sedět vedle Boba?

Řešení Ukázat

Příklad 589

Máme čtyři karty, na kterých jsou napsaná čísla 1, 2, 3, 4 (každé jednou). Vybereme tři karty a položíme vedle sebe. Vznikne tak trojciferné číslo. Kolik takto můžeme vytvořit různých trojciferných čísel dělitelných třemi?

Řešení Ukázat

Příklad 590

Ve třídě je 30 studentů, kteří sedí v patnácti lavicích (v každé lavici dva vedle sebe). Kolika způsoby můžeme usadit studenty do lavic, když dva konkrétně určení studenti nesmí sedět vedle sebe v lavici?

Řešení Ukázat

Příklad 591

Sněhurka bydlí u 12 trpaslíků. Chce uložit jejich 12 stejných čepiček do dvou šuplíků. Kolika způsoby to může provést, pokud chce, aby v každém šuplíku byly alespoň 3 čepičky.

Řešení Ukázat

Příklad 592

15 přátel jede na výlet třemi různými automobily. Do každého auta se vejde 5 lidí a všech 15 lidí může řídit. Kolika různými způsoby se mohou rozdělit do automobilů, když v automobile rozlišujeme jen řidiče a ostatní sedadla nerozlišujeme?

Řešení Ukázat

Příklad 593

Ze všech šachových figurek kromě krále a dámy (tj. z 8 pěšců, 2 věží, 2 jezců a dvou střelců ve 2 barvách) vybereme trojici. Kolik existuje možností?

Řešení Ukázat

Příklad 594

Mějme osm kuliček. Dvě červené, dvě zelené, dvě žluté a dvě modré kuličky. Kuličky stené barvy považujeme za nerozlišitelné. Kolik barevně různých trojic kuliček lze sestavit?

Řešení Ukázat

Příklad 595

Kolik různých čtyřciferných čísel lze vytvořit z číslic 1,3,3,3,5,5,5,5,5?

Řešení Ukázat

Příklad 596

Kolika způsoby můžeme umístit do tří obálek 15 pětistovek a 10 stovek pokud musí každá obsahovat alespoň jednu bankovku? Musíme použít všechny bankovky. Bankovky stejného druhu považujeme za nerozlišitelné a obálky jsou rozlišitelné}

Řešení Ukázat

Příklad 597

Kolik existuje anagramů slova "TINKERER", ve kterých sousedí dvě, ale ne tři samohlásky?

Řešení Ukázat

Příklad 598

Kolik existuje 11-tipísmenných slov vytvořených z písmen anglické abecedy, která obsahují podslovo "FRED"? Slova nemusí dávat žádný smysl.

Řešení Ukázat

Příklad 599

Mám balíček 52 kartiček, z toho 13 zelených, 13 modrých, 13 červených a 13 žlutých. Kartičky stejné barvy jsou nerozlišitelné. Vytáhnu 5 karet a položím vedle sebe do řady. Kolik různých barevných řad může vzniknout, když každá barva musí být zastoupena alespoň jednou?

Řešení Ukázat

Příklad 600

Na poličce stojí 12 různých knih. Určete, kolika způsoby můžete vybrat 5 knih tak, že žádné dvě nestojí vedle sebe.

Řešení Ukázat

Napsat komentář